Filozofie (1) Gastronomie (6) Historie (3) Humanitní - ostatní (3) Humanitní cizojazyčné práce (1) Komunikace (2) Nauky o českém jazyce (6) Pedagogika (11) Pedagogika - speciální (17) Politologie (3) Právo (6) Psychologie (10) Religionistika/Náboženství (1) Sociální práce (3) Sociologie (6) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Veřejná správa

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Humanitní - ostatní

558x

Hotelnictví a turismus - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti ho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie


457x

Základní vyrovnávací prostředky k ovlivňování svalových disbalancí

Práce je stručným shrnutím metod a prostředků k ovlivňování svalových disbalancí. Práce je pojata jako příprava na SZZ z těledné výchovy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

430x

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, aplikace základů sportovního tréninku

Fyziologické odlišnosti mezi dětmi a dospělými, které se projeví během sportovní činnosti. Zásady při zatěžování mladého organismu - příznaky adekvátn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

370x

Poznávání a učení - příprava na SZZ

Práce je stručným shrnutí problematiky poznávání a učení. Jedná se vypracování výpisků z knihy R. Kohoutek: Základy pedagogické psychologie, které moh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

291x

Logopedie - vývoj dětské řeči

Jedná se o zpracování otázky ke státní závěrečné zkoušce na PedF UK z katedry speciální pedagogiky. Práce se zaměřuje na vývoj řeči u dětí, dále se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

213x

Veřejná správa

Jedná se o 30 státnicových otázek z oboru veřejné správy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Humanitní - ostatní

156x

Sporty a pobyt v přírodě ve vztahu ke školní TV.

Význam přírody pro tělesnou kulturu. Turistika - pohybová, kulturně poznávací, odborně technických vědomostí a dovedností, dělení turistiky (organizov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

105x

Autorita v edukačních souvislostech

Jedná se o zpracovanou státnicovou otázku, která se zaměřuje na autoritu ve vzdělávacím systému. Představeny jsou stěžejní pojmy, dále pak jak je auto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

99x

Efektivní porada

Práce se zabývá problematikou porad, vysvětluje, jakých chyb se dopouštějí jednotlivý účastníci, jak by měla být porada vedena, jaký má přínos a v čem... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Komunikace

92x
1  2  3  4  5  6  7  8  »