Filozofie (2) Gastronomie (6) Historie (4) Humanitní - ostatní (4) Humanitní cizojazyčné práce (1) Komunikace (2) Literatura (3) Nauky o českém jazyce (8) Pedagogika (20) Pedagogika - speciální (26) Politologie (4) Právo (12) Psychologie (21) Religionistika/Náboženství (2) Sociální práce (12) Sociologie (14) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Veřejná správa

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Humanitní - ostatní

561x

Základní vyrovnávací prostředky k ovlivňování svalových disbalancí

Práce je stručným shrnutím metod a prostředků k ovlivňování svalových disbalancí. Práce je pojata jako příprava na SZZ z těledné výchovy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

476x

Hotelnictví a turismus - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti ho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie


459x

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, aplikace základů sportovního tréninku

Fyziologické odlišnosti mezi dětmi a dospělými, které se projeví během sportovní činnosti. Zásady při zatěžování mladého organismu - příznaky adekvátn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

425x

Poznávání a učení - příprava na SZZ

Práce je stručným shrnutí problematiky poznávání a učení. Jedná se vypracování výpisků z knihy R. Kohoutek: Základy pedagogické psychologie, které moh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

350x

Logopedie - vývoj dětské řeči

Jedná se o zpracování otázky ke státní závěrečné zkoušce na PedF UK z katedry speciální pedagogiky. Práce se zaměřuje na vývoj řeči u dětí, dále se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

217x

Veřejná správa

Jedná se o 30 státnicových otázek z oboru veřejné správy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Humanitní - ostatní

156x

Efektivní porada

Práce se zabývá problematikou porad, vysvětluje, jakých chyb se dopouštějí jednotlivý účastníci, jak by měla být porada vedena, jaký má přínos a v čem... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Komunikace

150x

Didaktika osob s mentálním postižením

Otázka ke státním závěrečným zkouškám se věnuje teorii a obsahu vzdělávání osob s mentálním postižením, příslušným didaktickým zásadám, metodám, pomůc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

112x

Sporty a pobyt v přírodě ve vztahu ke školní TV.

Význam přírody pro tělesnou kulturu. Turistika - pohybová, kulturně poznávací, odborně technických vědomostí a dovedností, dělení turistiky (organizov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

106x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]