Referáty antropologie

Název Goodness Staženo

Vesničko má středisková - antropologicko-lingvistická analýza filmu

Esej se zabývá použitím jazyka ve filmu Vesničko má středisková a byla vytvořena pro předmět Lingvistická antropologie. Práce obsahuje stručný obsah f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

20x

Animismus, polytheismus, monotheismus - divošství, barbarství, civilizace - esej

Jedná se o závěrečnou esej pro seminář k úvodu do sociální antropologie z podzimu 2006. Esej popisuje evolucionistický pohled na náboženství podle E.B... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

12x

Kultura a mytologie Indiánů Jižní Ameriky

Práce se věnuje představení jednotlivých kultur indiánských kmenů Jižní Ameriky. Součástí textu je také rozbor jejich mytologie. Jednotlivé indiánské ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

94x

Posvátný koreworský krokodýl v Hamburském museu národopisu a prehistorie

Práce podrobně seznamuje s geografickou, jazykovou a antropologickou charakteristikou Korewořanů. Poté se věnuje tématickému zaměření jejich výtvarnéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

2x

Vzestup evropských států v soutěži o ovládnutí zámořských území po roce 1500

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

7x

Volyňští Češi

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

37x

Hudba, zpěv a tanec na tradiční slovenské svatbě - slovensky

Tato esej poskytuje komplexní pohled na využití uměleckých prvků, jako je tanec, hudba a zpěv během všech částí slovenské tradiční svatby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Maturita jako přechodový rituál - esej

Práce formou eseje charakterizuje maturitní zkoušku z pohledu teorie rituálu podle Victora Turnera a Arnolda van Gennepa. V první části je popsán průb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

22x

Kulturní a sociální antropologie

Práce představuje úvod do kulturní a sociální antropologie se zaměřením na její vztah s psychologií. V úvodu klade několik otázek, v nichž může kultur... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Antropologie

13x

Příbuzenství: kulturní interpretace biologické reprodukce

Seminární práce zprostředkovává antropologickou koncepci příbuzenství, která klade důraz na sociální vztahy vyplývající z kulturně podmíněných interpr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

232x
1  2  3  »