Referáty ekonomická teorie

Název Goodness Staženo

Právní formy organizace

Seminární práce shrnuje současnou právní úpravu obchodních společností a následně pojednává o změnách, které s sebou od roku 2014 přinese zákon o obch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Ekonomická teorie

0x

Výrobek firmy OLMA, a. s.

Seminární práce do předmětu Ekonomie a management nejprve seznamuje s historií a činnosti společnosti OLMA, a. s., a poté se zabývá jejím vybraným pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

0x

Why are some countries richer than others?

Práce pojednává anglicky o tom proč jsou nějaké země bohatší než jiné. Vysvětluje jak závisí na různých faktorech. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

Životní cyklus výrobku a jeho sledování

Práce popisuje životní cyklus výrobku a jeho fáze, sledování cyklu nebo analýzu cyklu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

WTO - Světová obchodní organizace

Seminární práce na téma světová obchodní organizace rozebírá hlavní informace o WTO od jeho prvotního vývoje až po současnost. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


0x

Produkční mezera

Práce popisuje produkční mezery. Rozepisuje se o metodách odhadů produkční mezery, mezery v České republice, produkčních přístupů, Hodrick-Prescottův ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Ekonomické - ostatní, Ekonomická teorie

0x

The value of human life – economic view

Referát na téma: The value of human life – economic view... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

Trhy dokonalé konkurence - slovensky

Tato práce se zabývá trhy dokonalé konkurence. Nejprve uvádí článek vztahující se k tématu, poté se věnuje zadání problému. Ten posuzuje v teoretické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Renesance liberalismu v ekonomii 20. století

Práce pojednává o liberalismu v ekonomii ve 20. století. V první části autor představuje zástupce liberalismu 18. a 19. století a jejich hlavní myšlen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1x

Velikost podniků - německy

Práce se věnuje otázce velikosti podniků. Podává definici tohoto termínu. Objasňuje pojem středního stavu, charakterizuje jeho potenciál a vysvětluje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

2x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]