Referáty služby

Název Goodness Staženo

Akreditace a školení v oblasti personalistiky na pozadí předmětu marketing služeb

Práce do předmětu Marketing služeb podrobně popisuje systém akreditace, jeho smysl a průběh akreditačních služeb. Na celý tento proces se dívá skrze z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Řízení lidských zdrojů, Služby

10x

Bride - svatební a společenská agentura - marketingový mix služeb

V této práci je podrobně rozpracovaný marketingový mix služeb, který je aplikován na fiktivní svatební a společenskou agenturu Bride. Nejdříve je uved... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Služby

64x

Charakteristika společenských akcí a jejich požadavky na etiketu

Seminární práce na předmět Etika a etiketa studijního oboru Hotelnictví charakterizuje znaky a požadavky nejrůznějších společenských akcí. Nejprve dáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Gastronomie

12x

Čipování psů, evidence nalezených zvířat ve Varnsdorfu za období 2008–2012 a místní poplatky ze psů ve městě Varnsdorf

Seminární práce je založena na poznatcích z půlroční praxe na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí. Zaměřuje se na tamní čipování psů, evidenci na... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Služby

7x

Elektronické bankovnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

75x

Elektronické obchodování

Práce charakterizuje e-obchod, jeho specifika a problémy prodeje přes Internet, včetně způsobů, jakými jsou zatím řešeny. Dále se zabývá platbou v e-o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

164x

Elektronický obchod

Elektronický obchod - historie elektronického obchodování (EDI (Elektronic Data Interchange)), e-Commerce obecně, e-Ekonomika a její charakter, základ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

313x

Elektronický obchod

Práce se zabývá elektronickým obchodem. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autor zaměřuje na obecný popis obchodován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Služby, Internet

59x

Elektronický obchod – návod k nákupu na internetu

Tato práce nejprve definuje co je to elektronický obchod a jací jsou jeho zákazníci. Poté popisuje obecný průběh nákupu na internetu, a pozastavuje se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Internet

3x

Fitcentrum MOVEMENT - marketing služeb

Práce charakterizuje oblast působení plánovaného fitcentra, analyzuje nabízené služby (kdo, komu co, poskytuje) a trhy, na které bude třeba se při jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

196x
1  2  3  4  »