Referáty služby

Název Goodness Staženo

Elektronické obchodování

Práce charakterizuje e-obchod, jeho specifika a problémy prodeje přes Internet, včetně způsobů, jakými jsou zatím řešeny. Dále se zabývá platbou v e-o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

164x

Fitcentrum MOVEMENT - marketing služeb

Práce charakterizuje oblast působení plánovaného fitcentra, analyzuje nabízené služby (kdo, komu co, poskytuje) a trhy, na které bude třeba se při jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

196x

Srovnání luxusních hotelů v Praze - rusky

Jedná se o rusky psanou práci porovnávající 4 luxusních hotelů ve třídě s 5 hvězdičkami. Mimo popisu jednotlivých hotelů je součástí také porovnání je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

21x

Plánování gastro akce - raut

Práce obsahuje podrobnou přípravu gastro akce, včetně 2 variant menu, kalkulace, smlouvy o dílo, personálního zajištění, platebních podmínek nebo popt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

303x

Uplatnění marketingu ve službách - slovensky

Práce se zabývá uplatněním marketingu ve službách. Jedná se spíše o výkladový text pro samostudium. V úvodu je shrnuto, co obsahují jednotlivé části p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Služby, Ekonomické cizojazyčné práce

9x

Sociální chování úředníků

Práce popisuje chování úředníků ke svým klientům. Rozebírá postoje, jednání, zdali je přístup úředníků rozdílný pro různé skupiny obyvatel, jak se li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Služby, Sociologie

22x

Čipování psů, evidence nalezených zvířat ve Varnsdorfu za období 2008–2012 a místní poplatky ze psů ve městě Varnsdorf

Seminární práce je založena na poznatcích z půlroční praxe na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí. Zaměřuje se na tamní čipování psů, evidenci na... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Služby

7x

Akreditace a školení v oblasti personalistiky na pozadí předmětu marketing služeb

Práce do předmětu Marketing služeb podrobně popisuje systém akreditace, jeho smysl a průběh akreditačních služeb. Na celý tento proces se dívá skrze z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Řízení lidských zdrojů, Služby

10x

Poskytování předplacených služeb operátory mobilních telefonů v ĆR

Práce charakterizuje jednotlivé operátory, a stručně shrnuje jejich působení na českém trhu. Poté srovnává jejich služby z hlediska tarifů i předplace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

14x

Vývoj mobilní komunikace v ČR

Tato práce se zabývá vývojem mobilní komunikace v České republice. Popisuje první vznikající systémy, i radiotelefony. Věnuje se problematice GSM. Uvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby


72x
1  2  3  4  »