Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Umělecké obory - cizojazyčné práce

Referáty umělecké obory - cizojazyčné práce

Název Goodness Staženo

Alfred Hitchcock a hororová tvorba - slovensky

Tato práce se věnuje Alfredu Hitchcockovi a hororové tvorbě. Vymezuje její definici. Popisuje, jaká je její podstata. Jmenuje průkopníky hororu ve svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Umělecké obory - cizojazyčné práce

27x

Baroko a současnost: ztracený ráj - slovensky

Tato práce si klade za cíl komentovat výstavu Slovenské národní galerie (SNG) s barokní tématikou. Nejprve, bohužel textově nejobsáhleji, uvádí základ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Umělecké obory - cizojazyčné práce

612x

Řecké sochařství - anotace a rozbor slovensky

Práce obsahuje krátkou anotaci knihy Rozstriľané město Vincenta Hložíka a rozbor řeckého sochařství. Věnuje se významu Řecka v evropské i světové kul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

14x

Barokoní sochařství - slovensky

Práce se věnuje charakteristice baroka všeobecně a individuálně charakteristice barokního sochařství v Itálii, Francii, Španělsku, Německu a ostatních... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

14x

Srovnání písní Feel Like I´m Fixing to Die Rag a Good Night, Saigon - esej anglicky

Práce je esejí, která se zaměřuje na srovnání dvou písní - Feel Like I´m Fixing to Die Rag od Country Joea a Good Night, Saigon od Billyho Joela. Zamý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

90x

Historický vývoj konstrukce oken - slovensky

Tento text se seznamuje s konstrukcí oken. Popisuje vývoj oken v průběhu historických slohů počínaje románským slohem, gotikou, renesancí, až po barok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Dějiny umění, Umělecké obory - cizojazyčné práce


8x

Gangy New Yorku - esej anglicky

Tento text ve třech krátkých odstavcích shrnuje děj filmu Gangy New Yorku. Závěr je věnován situaci imigrantů na Manhattanu tak, jak jej líčil film. <... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - rozbory a obsahy, Umělecké obory - cizojazyčné práce

127x

Kavárny ve francouzské kultuře - úvaha francouzsky

Úvaha se zabývá tématem, jakou roli hrají ve francouzské kultuře kavárny. Všímá si jejich významu jak v minulosti, tak v současné době. Do práce je na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Umělecké obory - cizojazyčné práce

128x

Analýza pojmu vznešenosti v díle Caspara Davida Friedricha - francouzsky

Práce aplikuje estetický pojem vznešenosti formulovaný německým filozofem Immanuelem Kantem na obraz "Ráno v Krkonoších" (1810-11) od romantického mal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Malířství, Umělecké obory - cizojazyčné práce

62x

Motivy středověké francouzské literatury v umění: Tristan a Izolda - francouzsky

Seminární práce z předmětu Starší francouzská literatura nejprve přibližuje příběh klasické středověké legendy o Tristanovi a Izoldě a poté ukazuje, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Literatura, Humanitní cizojazyčné práce, Umělecké obory - cizojazyčné práce


3x
1  2  »