Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy

Referáty žurnalistika a mediální vědy

Název Goodness Staženo

Analýza facebookových příspěvků Tomia Okamury - červen 2018

Práce se zabývá analýzou facebookových příspěvků účtu Tomio Okamura - SPD z června 2018. Představuje základní kategorie a principy těchto obsahů založ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

0x

Recenze, anotace a jazykové rozbory do bohemistiky

Seminární práce kompletuje texty vytvořené do hodin bohemistiky. Obsahuje xeroxovou reprodukci knihy Komplexní jazykové rozbory od Marie Čechové a pře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Žurnalistika a mediální vědy

1x

Analýza vlivu změn technologií na současná média - anglicky

Anglicky psaná práce usiluje o zachycení vlivu nových technologií na podobu a činnost médií. V úvodu je krátce sledována historie technologických změn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

1x

Přínos Ľudovíta Štúra do slovenské žurnalistiky - esej slovensky

Práce dokumentuje život Ľudovíta Štúra z hlediska jeho žurnalistické tvorby. Hlavní těžiště práce je v jeho působení ve Slovenských národních novinách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce

2x

Internetová periodika

Seminární práce zaměřující se na internetová periodika podává nejprve jejich základní členění a poté se přesunuje k rozdílům mezi elektronickými a tra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


3x

Esej: Umění zářící (z) obrazovky

Práce obsahuje esej, která zpracovává téma fenoménu televize. V práci naleznete zamyšlení autora, historii, fotografie a citace.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

3x

Dopouštějí se začínající novináři plagiátorství? - úvaha

Tato práce na základě osobních zkušeností autorky uvažuje nad tím, zda a za jakých podmínek se začínající novináři dopouštějí plagiátorství. Popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

4x

Milan Kundera - kauza

Text seznamuje s kauzou Milana Kundery, který byl obviněn z udavačství a spoluprací s STB. Práce nejdříve informuje o současných trendech médií v podá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy


4x

Vylodění v zátoce sviní na stránkách československého periodického tisku

Práce je zaměřena na americké vylodění v Zátoce sviní. Nejprve je popsána situace v 50. a 60. letech v karibské oblasti. Přiblíženy jsou události a hl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Žurnalistika a mediální vědy

4x

Adolf Dobrovolný a počátky rozhlasového programu v Československu

Práce seznamuje s počátky rozhlasového vysílání u nás a jeho programovou skladbou před nástupem Adolfa Dobrovského. Text dále uvádí životopis tohoto p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

5x
1  2  3  4  5  »