Název Goodness Staženo

Platón: o díle Gorgias a Platonově životě

Práce nejdříve velice detailně seznamuje s životem a dílem Platóna. Následně autor seminární práce uvádí své osobní důvody, které jej vedly k výběru d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

309x

Abélard a Heloise - Dopisy utrpení a lásky

Seminární práce z filosofie o knize Dopisy utrpení a lásky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

75x

Poznámky k Platónovi z knihy Příběh filozofie

Autorka vypracovala rozsáhlé a kvalitní poznámky, které zůstávají v přímém kontaktu s knihou (tj. každý myšlenkový okruh odkazuje na stránky Durantovy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

16x

Platón: Ústava

Seminární práce z Platonovy Ústavy, kdy autor práce podrobně popisuje obsah knihy. Text je po odstavcích členěn podle 10 oddílů tak, jak je stanovil P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

909x

Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha

Jedná se o úvahu založenou na díle Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a trochu se zamyslet nad jejím obsahem. Prvních sedm smrtelných hříchů, tedy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

382x

John Locke: Dopis o toleranci - rozbor díla

Jedná se o analýzu textu, kdy si autor vybral "Dopis o toleranci" od Johna Lockena v překladu P. Horáka. Autor se zamýšlí nad srozumitelností a přístu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

114x

Platón: „Obrana Sokratova“ - Vůle Boží - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Obrana Sokratova od Platóna, konkrétně kapitoly o vůli Boží.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

53x

Platón: Protágoras - obsah knihy

Práce je podrobným rozborem Platónova díla, který obsahuje rozbor hlavních myšlenek, ale i závěrečné shrnutí knihy autorem této práce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

118x

O původu idejí Davida Huma

Práce je interpretací části knihy: Zkoumání o lidském rozumu. Kdo je vlastně David Hume? Jeho krátký životopis, který vystihuje proč se tomuto tématu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

237x

Erasmus Rotterdamský - jeho život a rozbor díla Chvála bláznivosti

Práce nejprve seznamuje s životem Erasma Rotterdamského, uvádí základní chronologická data ze života tohoto teologa a filozofa. Dále následuje detailn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

175x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]