Název Goodness Staženo

Abélard a Heloise - Dopisy utrpení a lásky

Seminární práce z filosofie o knize Dopisy utrpení a lásky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

75x

Albert Camus - Člověk revoltující

Rozbor Camusova filosofického eseje. Zabývá se tím, co je to revolta, v jakých situacích nastupuje a jak ji lidé vnímali v různých historických období... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

87x

Albert Camus - Mýtus o Sisyfovi

Kniha o absurdnu, smyslu lidské existence a údělu na zemi. Albert Camus zde podrobně rozebírá smysl sebevraždy. Kniha je těžší na čtení a správné poch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

3x

Analýza Platónova pohledu na rétoriku v dialogu Gorgias a Faidros

Jedná se o seminární práci na téma Platónova pojetí a chápání rétoriky na základě jeho díla o dialozích Gorgiase a Faidrose. Práce je doprovázena přím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

69x

Aristoteles: Etika Nikomachova

Jedná se o rozbor Aristotelova díla Etika Nikomachova. Autor se podrobně zaměřuje na vysvětlení nejdůležitějších pojmů z tohoto spisu, za jejichž pomo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

323x

Aristotelés: Etika Níkomachova - interpretace 8. knihy

Práce interpretuje klasické dílo filosofické etiky Aristotelovu Etiku Níkomachovu, a to konkrétně všech 16 kapitol její Osmé knihy, která pojednává o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

205x

Aristotelés: Etika Nikomachova - konspekt

Práce je konspektem Etiky Nikomachovy od řeckého filosofa Aristotela. Zaměřuje se na nejzásadnější kategorie: dobro, ctnost, jednání, rozhodování, lib... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

44x

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

1312x

Aristoteles: Etika Nikomachova - výtah z knihy

Jedná se o komplexní výpisky z celé knihy Etika Nikomachova.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

233x

Aristotelés: Kategorie

Práce je stručným výtahem z knihy Aristotelovy Kategorie (Kategorie tvoří součást sbírky logických spisů Organon). Stručně charakterizuje Aristotelovo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

39x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]