Název Goodness Staženo

Vivien Spitzová - Ďáblovi doktoři

o Vivien Spitzová je členkou Akademie profesionálních stenografů při Národním sdružení soudních zapisovatelů a v letech 1972 až 1982 byla oficiální za... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x

Barbara Cartland: Soukromý život Alžběty, císařovna rakouské

Tato práce pojednává o knize Barbary Cartland Soukromý život Alžběty, císařovny rakouské. Věnuje se životopisu Alžběty. Charakterizuje její život od s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie


1x

Nicola Di Cosmo: Starověká Čína a její nepřátelé

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

3x

Alfréd Hyna: Vybrané kapitoly z dějin novověku I.: Panovnický absolutismus

Práce přináší výpisky z části skript Alfréda Hyny Vybrané kapitoly z dějin novověku I., a to z kapitoly věnované panovnickému absolutismu. Předmětem z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

3x

Karel Čapek a kol.: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm)

Práce postihuje obsah knihy Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm). Po stručném představení knihy a její hlavní figury, Antonína Švehly, je nastíněn ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie

3x

Černý den na Bílé hoře - Dušan Uhlíř

Velmi podrobný obsah knihy Černý den na Bílé hoře - 8. listopadu 1620 od Dušana Uhlíře. Tato práce nastiňuje dobu války na Bílé hoře a její souvislost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

3x

Dějiny Spojených států Amerických (USA) - výtah z učebnic anglicky

Výtah ve 13 otázkách zpracovává anglické učebnice An Illustrated History of the USA od Bryna O'Callanghana a An Outline of American History od Howarda... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

4x

Jaroslav Strnad a kolektiv: Dějiny Indie - výtah slovensky

Výtah se zaobírá dějinami Indie. Popisuje období od Guptské říše, přes středověk, až po 17. století. Soustředí se na tehdejší společenskou situaci, ku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

4x

Události listopadu a prosince 1989 a jejich reflexe očima Jiřího Suka a Jamese Krapfla

Práce, zabývající se průběhem sametové revoluce a jejím obrazem v očích historiků Jiřího Suka a Jamese Krapfla, v úvodu obecně charakterizuje události... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie


4x

Werner Ekschmitt: Paměť národů

Jedná se o výtah z knihy Wernera Ekschmitta Paměť národů. Autor nejprve charakterizuje knihu a poté v několika odstavcích shrnuje nejdůležitější infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

5x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]