Název Goodness Staženo

Evropské právo

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

64x

Friedrich August von Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda - Kosmos a taxis - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Friedricha Augusta von Hayeka Právo, zákonodárství a svoboda na téma taxis a kosmos (vytvořený a vyrostlý řád). V úvodu je ř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

516x

Jan Sokol: Moc, peníze a právo (3. část)

Práce je věnována třetí části knihy Jana Sokola Moc, peníze a právo. Zabývá se vývojem právního myšlení, právním systémem a problematikou lidských prá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

6x

Jan Sokol: Moc, peníze a právo (části Moc a Peníze)

Práce je shrnutím prvních dvou částí knihy Moc, peníze a právo profesora Jana Sokola, která se zabývá původem, vznikem a vývojem institucí spjatých s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

217x

Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Práce předkládá poznámky z knihy Karla Malého Dějiny českého a československého práva do roku 1945, konkrétně z hlavy V. kapitoly B s názvem Právo v č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

32x

Obchodování se ženami z pohledu České republiky - výtah z výzkumu IKSP 2004

Práce se zabývá obchodem se ženami ze dvou stránek jednak obecně, prostitucí jako takovou (jejími znaky, důvody, které k ní vedou, jejím obětem, průbě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie, Sociální práce

42x

Platónův dialog Gorgias - úvaha

Seminární práce na Teorii práva formou úvahy nad myšlenkami v Platónově dialogu Gorgias. Hlavním tématem je rétoria a její využití, případně zneužití ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

23x

Právo EU - skripta

Jedná se o výpisky ze skript "Zdeněk Týč – Právo EU pro ekonomy (2003)", které se věnují jednotnému vnitřnímu trhu, popisu jeho specifik, pravidel a z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

22x

Trestné činy proti majetku

Shrnutí základních charateristik trestných činů proti majetku v českém právním řádu. Výpisky tvořené za účelem zkoušky, spolu s informacemi o zdrojích... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

129x

Trestní zákon - podrobný výpis

Práce obsahuje výpis z trestního zákona - zákon č. 140/1961 Sbírky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

90x
1  2  »