Název Goodness Staženo

Alena Macurová: Dějiny znakového jazyka u nás a v zahraničí - výpisky z knihy

Text obsahuje poznámky z knihy Dějiny znakového jazyka u nás a v zahraničí prof. Aleny Macurové. Heslovitě vypisuje hlavní momenty jednotlivých kapito... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Pedagogika - speciální, Sociální práce

12x

Domácí tradice v sociální práci

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

94x

Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - výpisky z knihy

Soubor obsahuje podrobné poznámky z knihy Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu autora Jaroslava Hrubého. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

44x

Johann-Christoph Student: Sociální práce v hospicu a paliativní péče

Tato práce obsahuje shrnutí knihy J.-Ch. Studenta a kol. pojednávající o práci v hospicu a zásadách hospicové péče. Kniha se dívá na problémy z psycho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

39x

Kamil Kalina: Drogy a drogové závislosti - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Kamila Kaliny Drogy a drogové závislosti. Práce se zabývá hlavně primární prevencí, její formou, metodologickými přístupy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

16x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese

Práce pojednává o knize Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Autorka předkládá ponaučení, která z ní vyčetla. Vysvětluje přínos knihy a oc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

873x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Text charakterizuje nejen vztah mezi pracovníkem a klientem, ale také vnit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

150x

Lidský vztah jako součást profese

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

303x

Marková Zdeňka a kol.: Mentálně postižené dítě v rodině - obsah knihy

Práce je zpracovaným výtahem ze stejnojmenné odborné literatury od Zdeňky Markové a spol. Text stručně charakterizuje problematiku života rodiny s pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

269x

Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči - výpisky z knihy

Výpisky z knihy Marlise Pörtnera podrobně seznamují s jedním z moderních přístupů v práci s lidmi s mentálním postižením - s prací zaměřenou na osobu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

4x
1  2  3  »