Název Goodness Staženo

Rodina našich předků

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

144x

Martin potůček: Nejen trh

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

29x

Výchovná sociální terapie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

74x

Domácí tradice v sociální práci

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

94x

Obchodování se ženami z pohledu České republiky - výtah z výzkumu IKSP 2004

Práce se zabývá obchodem se ženami ze dvou stránek jednak obecně, prostitucí jako takovou (jejími znaky, důvody, které k ní vedou, jejím obětem, průbě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie, Sociální práce

42x

Pavel Říčan: S Romy žít budeme, jde o to jak - obsah knihy

Jedná se o obsah knihy od Pavla Říčana na téma S Romy žit budeme, jde o to jak. V první části práce je ve stručnosti představeny historie Romů a jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

135x

Marková Zdeňka a kol.: Mentálně postižené dítě v rodině - obsah knihy

Práce je zpracovaným výtahem ze stejnojmenné odborné literatury od Zdeňky Markové a spol. Text stručně charakterizuje problematiku života rodiny s pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

269x

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Text charakterizuje nejen vztah mezi pracovníkem a klientem, ale také vnit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

150x

Oldřich Matoušek: Metody a řízení sociální práce - výpis z kapitol 5. - 17.

Práce obsahuje výpisky z kapitol 5. - 17. z knihy Metody a řízení sociální práce Oldřicha Matouška. Seznamuje s případovou prací, poradenstvím, krizov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

133x

Jaroslav Hrubý: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - výpisky z knihy

Soubor obsahuje podrobné poznámky z knihy Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu autora Jaroslava Hrubého. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

44x
1  2  3  »