Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cenová strategie cestovní kanceláře ČSAD Karviná, a. s.

Cenová strategie cestovní kanceláře ČSAD Karviná, a. s.

Kategorie: Cenová politika, Marketing, Podniková ekonomika, Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce analyzuje cenovou strategii cestovní kanceláře ČSAD Karviná, a. s., dává ji do srovnání se strategií kanceláře Čedok, a. s., a svůj rozbor rámuje obecnými poznatky o faktorech ovlivňujících cenovou strategii. Nejprve seznamuje se službami poskytovanými cestovní kanceláří ČSAD Karviná, charakterizuje její cenovou strategii jako nákladově orientovanou a blíže popisuje jednotlivé složky kalkulace ceny zájezdu. V dalším oddíle krátce postihuje historii Čedoku a jeho služby a ukazuje na podobnosti mezi cenovou strategií jeho a kanceláře ČSAD Karviná. Po nastínění obecných faktorů ovlivňujících tvorbu ceny a volbu cenové strategie přibližuje marketingové nástroje obou zmiňovaných kanceláří.

Obsah

1.
Cestovní kancelář ČSAD Karviná, a. s.
2.
Cenová strategie cestovní kanceláře ČSAD Karviná, a. s.
2.1.
Nákladově orientovaná tvorba cen
2.2.
Kalkulace zájezdu
2.2.1.
Dopravní náklady
2.2.2.
Náklady na ubytování, stravování a pojištění
2.2.3.
Náklady na vstupy, průvodce a další
2.3.
Faktory ovlivňující náklady
3.
Cestovní kancelář Čedok a její cenová strategie
4.
Faktory ovlivňující tvorbu ceny a volbu cenové strategie
5.
Marketingové nástroje ČSAD Karviná a Čedok

Úryvek

"1 Cestovní kancelář ČSAD Karviná, a.s.
Cestovní kancelář ČSAD Karviná, a.s. funguje na trhu již od roku 1992. Spolu s pobočkami v Havířově, Orlové a Frýdku – Místku spadají pod firmu osobní dopravy ČSAD dle jednotlivých měst. Pobočky cestovní kanceláře jsou však propojené a vzájemně spolupracují. Cestovní kancelář kromě svých vlastních zájezdů prodává také zájezdy jiných cestovních kanceláří (tudíž funguje i jako cestovní agentura), dále prodává vnitrostátní a mezinárodní jízdenky a letenky do celého světa. V neposlední řadě je zde možné rezervovat či přímo zakoupit vstupenky na různé kulturní akce nejen v okolí, ale po celé České republice. Jak již bylo zmíněno, cestovní kancelář tvoří a prodává své zájezdy. Jedná se především o forfaitové zájezdy, nebo-li zájezdy na objednávku. Dále mezi vlastní zájezdy je možné zařadit pobytové zájezdy v Chorvatsku, ať už pod stany či v apartmánech, či poznávací zájezdy. Společnost poskytuje kvalitní služby za přiměřené ceny. Díky propojenosti cestovní kanceláře se společností osobní dopravy ČSAD je kvalita poskytovaných služeb zaručena čistými a moderními autobusy, které splňují standardy dnešního cestování, dále pak ochotným a spolehlivým personálem a dobrou organizací cest.

2 Cenová strategie cestovní kanceláře ČSAD Karviná, a.s.
Cestovní kancelář ČSAD Karviná, a.s. využívá nákladově orientovanou tvorbu cen. Nákladová tvorba cen znamená pro firmu v první řadě pokrytí veškerých nákladů vynaložených na produkt, ale také tvorbu zisku. Cena je tak tvořena náklady a určitým ziskem, který firma dosahuje připočtením 10-15 % obchodní přirážky. V praxi je tato obchodní přirážka velice výhodná, jelikož nám vytváří nejen zisk, ale také kryje mimořádné náklady firmy. Mezi mimořádné náklady firmy můžeme zahrnout například různé objížďky po trase zájezdu, nahodilé události apod. Tato strategie však nebere v úvahu otázku ochoty trhu zaplatit stanovenou částku. Pro názornost je zde rozebrána cenová kalkulace zájezdu.
Pro lepší přehlednost se cenová kalkulace zájezdu rozděluje do několika skupin.

Kalkulace zájezdu
1. dopravní náklady
- počet km x sazba za km
- počítá se počet ujetých kilometrů dle požadované trasy. Dá se předem zjistit pomocí vyhledávačů tras. Násobí se sazbou za 1 ujetý km, kterou si dohodne cestovní kancelář s autobusovým dopravcem.
- čekací doba x sazba za čekací jednici
- během trasy se konají tzv. hygienické pauzy, tudíž ty lze zde započítat.
- 10 % objížďky z ujetých km
- objížďky se zcela klasicky na cestách vyskytují. Zde jsou preventivní opatření, díky kterým se v případě výskytu objížděk na cestách pokryjí náklady na tyto objížďky.
- přístavné km x sazba za 1 km
- pod pojmem přístavné km si lze představit km ujeté z garáže autobusového dopravce na místo přistavení autobusu a zpět.
- ubytování řidiče
- zahrnuje klasické náklady na ubytování.
- diety řidiče
- každý řidič má nárok na stravování během cesty. Výši diet upravuje zákon o cestovních náhradách podle délky zájezdu a místa, zda-li se jedná o zahraniční cestu či tuzemskou.
- parkovné
- DPH 19 %

2. Náklady na ubytování
o Náklady na ubytování zahrnují cenu za ubytování poskytnutou provozovatelem ubytovacího zařízení vynásobenou počtem osob. Zde se uplatňuje pouze 5 % DPH. "

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z oboru Marketing management na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity.
V práci se objevují pravopisné chyby.
Část práce je ve formě odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22912
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse