Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Památky města Litomyšle a České Třebové

Památky města Litomyšle a České Třebové

Kategorie: Propagace, Historie, Religionistika/Náboženství, Umělecké - ostatní, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: AHOL - Vyšší odborná škola, Ostrava-Vítkovice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na památky města Litomyšle a České Třebové, neboť autorka nechce aby tyto památky upadly v zapomnění, protože jsou součástí naší historie a přírody. Některé památky, jimiž se autorka v práci zabývá byly opraveny a jejich historická hodnota byla zachována. Neboť je v tomto okolí mnoho památek, vybrala si autorka ty památky, ke kterým má osobní vztah jako jsou například kaple v obci Němčice- Zhoř, Svinná a kříž ve Zhoři. V první části se zaměřuje na architekturu staveb jako je vnější a vnitřní prostor. Nakonec popisuje podrobněji kříž ve Zhoři, která je rodnou obcí autorky.

Obsah

Úvod 6
1.
Končiny 9
Kaple Panny Marie Lurdské 9
Popis: 9
Interiér 10
Historie 11
Křížová cesta 13
Studánka pod kaplí 13
2.
Kozlov 14
Kaple Panny Marie Zbraslavské 14
Popis: 14
Interiér: 14
Historie: 16
3.
Němčice 17
Kaple sv. Jana Křtitele 17
Popis: 17
Interiér 17
Historie: 19
4.
Němčice - Člupek 22
Kaple Andělů strážných 22
Popis 22
Interiér 22
Historie: 24
5.
Svinná 25
Kaple Cyrila a Metoděje 25
Popis 25
Interiér 25
6.
Vlčkov 30
Kaple panny Marie Pomocnice křesťanů 30
Popis: 30
Interiér 30
Historie 32
7.
Zhoř 35
Kaple sv. Marie Magdalény 35
Popis 35
Interiér 35
Historie 37
Závěr 40
Seznam literatury 42
Seznam příloh 45
Zdroje k přílohám 45

Úryvek

"Patronát nad Kaplí převzala obec Kornice a od roku 1905 patří pod litomyšlskou duchovní správu. Končiny se staly poutním místem regionu Litomyšlska. Hlavní pouť byla stanovena na druhou neděli v červenci. Tento den sloužili slavnou mši svatou kněží z Litomyšle. V období I. a II. světové války přicházela procesí lidí, kteří modlili se za svobodu národa. V červenci roku 1945 se konala první národní pouť v osvobozené vlasti. Kazatelem byl P. Soukup.

Křížová cesta
V lese nad kaplí se nachází křížová cesta, vystavěná roku 1890 a posvěcená Alfonsem M. Tichým. Mezi léty 1947 – 1948 se uskutečnila její oprava.
Skládá se z dvanácti zastavení a stoupá do mírného svahu. XII. část se nachází symbolicky na nejvyšším místě - na Golgotě. Křížovou cestu tvoří plechové obrazy umístěné na kamenných sloupech. Na vrchu stojí kovový kříž s trnovou korunou. Přestože byly objekty v nedávné době restaurovány, je na nich viditelný velký stupeň poškození.
Studánka pod kaplí
Roku 1902 byla pod kaplí, pod cestou z Končin do Němčic, vybudována pískovcová stěna. Autorem je litomyšlský sochař Josef Kroupa. Ve výklenku nad studánkou stojí socha svatého Václava na koni.

2. Kozlov
Kaple Panny Marie Zbraslavské
Popis:
Kaple, která patří mezi kulturní památky, stojí na vyvýšeném místě na návsi. Roubená stavba, pobitá vyřezávaným šindelem, má šestiúhelníkovou kamennou podezdívku. Její šířka je 3,8m a délka 5m. Nad vstupem s obdélníkovým segmentem, umístěným v západním průčelí, se nachází lomenice ze svisle kladených prken. Její horní část zdobí motiv slunce a výklenek s Kristem na kříži. Malovaný štít dokládá místní lidovou tradici. Lomenici i římsu zdobí rostlinný ornament proveden červenou, žlutou, zelenou, modrou a černou barvou. Základ malby motivu tvoří vlnovka, ze které vybíhají stylizované lístky a květy. V bočním průčelí se nachází vždy jedno okno zakončené plochým segmentem. Střechu kaple pokrývá jednoduchý šindel. Z jejího vrchu vystupuje zvonice s šestibokou lucernou, cibulí a makovicí, na které stojí železný kříž. Na věži jsou dva štítky. Na prvním je rok 1753 – založení kaple, na druhém rok 1929 – oprava kaple.
Interiér:
Interiér kaple tvoří jedna obdélníková místnost, jejíž stěny jsou roubené, natřené bílou barvou. Tomuto malému prostoru dominuje dřevěný oltář s obrazem Panny Marie Zbraslavské. Nosnou část menzy tvoří jednoduchá konstrukce z trámů, hrubě opracovaný stupínek pod oltářem pokrývá vrstva šedé barvy. Čelo menzy, malované temperovou technikou, je světlomodře mramorované. Uprostřed se nachází monogram P.M. obkroužený zeleným věncem – lidová malba.

Deska menzy je natřena silnou vrstvou hnědočerné barvy, na její spodní stěně se nachází nápis z roku 1847:
Tento spodní díl oltáře a ta zem bylo zřízeno Rychtářem Františka Valcký: oudělán a podepsán cc Josefa Starýho mistra truhlářského tehdejšího učitele mládeže. Anno MDCCCIIIL, 20. května toho času byla měřice žita za 6 zlatých 24 krejcaru stříbra zemských jablek měřice za 1 zl. 30. kr. a výdělky žádný…
Nechal kapličku bílit František Sitař starosta č. p. 19 n 1880 toho samého roku bylo 1 hetolitr žita 9 zl……..a hekt. Země 4 zl. r. č. bílila …. čistila oltář a obrazí Anna Sitař manželka starosty v Kozlově.
Tak jste to bílili akorát za 80 roků.
Bočnice oltáře chybí. Na polychromovaném a vyřezávaném retabulu se nachází obraz Panny Marie Zbraslavské, který byl pravděpodobně malován podle starší předlohy roku 1753. Na jeho zadní straně stojí napsáno:
„ Roku 1753 / 13. Září/ za sprawi Jana Patočki / Richtaře poczestné wubce / Kozlowské / a Matiege Radimierskiho hajniho“."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29301
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse