Bytová politika (1) Cestovní ruch - teorie (1) Ekonomické - ostatní (2) Ekonomické cizojazyčné práce (2) Ekonomie (2) Evropská unie (5) Hospodářská politika (1) Inovační management (1) Logistika (1) Management (4) Marketing (14) Marketingový mix (2) Marketingový výzkum (3) Monetární politika (1) Podnikatelský záměr (2) Propagace (2) Regionální ekonomika (2) Řízení lidských zdrojů (5) Služby (1) Strategický management (2) Světová ekonomika (1) Veřejná ekonomika (1)
Název Goodness Staženo

Analýza konkurenčního boje v obchodně-technologickém odvětví - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního boje firmy XXX s.r.o., která se zabývá moderními měřícími a laboratorními technologiemi. Práce se dě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing


11x

Analýza personální politiky v Rodenstock ČR - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou jednotlivých personálních činností ve společnosti Rodenstock ČR s.r.o. V první části diplomové práce jsou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

482x

Analýza spokojenosti zákazníků se službami hotelu Černý slon - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou zákazníci hotelu Černý slon spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, zároveň získat in... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum, Služby

626x

Analýza trhu s elektroinstalačním materiálem na Severní Moravě - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

212x

Asijská měnová krize - diplomová práce

Autor popisuje asijskou měnovou krizi, resp. její příčiny a průběh. Ukazuje stanoviska některých autorů ke krizím, a dokazuje, jak jsou měnové krize ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Světová ekonomika, Monetární politika

124x

Business strategie společnosti L´Oréal

Obsahem práce je strategická analýza společnosti L´Oréal, podnikající v oblasti kosmetických služeb. S cílem rozpoznat a identifikovat klíčové faktory... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

6x

Czech On Line - ekonomická analýza - diplomová práce anglicky

Diplomová práce představuje kompletní finanční a marketingovou analýzu internetového serveru Volný - Czech on Line. Mimo představení společnosti a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Marketing

30x

Čerpání zdrojů z EU s aplikací na konkrétní případ: výstavba přístavu Babice - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit výstavbu nového přístavu a jeho přínosy pro obyvatele obce Babice. Autor nejprve seznamuje s dotační problematikou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

7x

Evropská centrální banka v kontextu Evropské unie

Diplomová práce poskytuje komplexní obraz Evropské centrální banky a jejího postavení v rámci Evropské unie. Sleduje její vznik a vývoj v kontextu výv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

3x

Evropské fondy a nevládní neziskové organizace - diplomová práce slovensky

Tématem této diplomové práce je zodpovězení otázek, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila realizace projektu financovaného z Evropské unie samotnou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

121x
1  2  3  4  »