Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - lokality
Název Goodness Staženo

Moldávie

Text seminární práce představuje Moldávii jako turistickou destinaci, uvádí základní údaje o tomto státě, dále vyjmenovává hlavní kulturní památky. Ná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

10x

Karlův most

Práci se zabývá historií Karlova mostu, co zde bylo před ním, kdy a jak se začal stavět, dále co píši ostatní o mostu samotném, jeho výzdobě, Staroměs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

9x

Podnikatelský plán: hotel Fata Morgana

Záměrem podnikatelského plánu je vybudování ubytovacího zařízení, zaměřeného na homosexuální klientelu, na ukrajinském poloostrově Krym. Prvním úkolem... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Cestovní ruch - lokality

8x

Prezentace kraje Mělnicko - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Turismus v Ostravě a okolí - anglicky

Seminární práce pojednává o cestovním ruchu v Ostravě, popisuje silné a slabé stránky zdejšího cestovního ruchu, a třetí kapitola charakterizuje EU fo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Environmentální analýza mikroregionu Kunštátsko

Práce se zabývá environmentální analýzou mikroregionu Kunštátsko. V úvodu je území geograficky a geomorfologicky zařazeno. Autor uvádí nerostné zdroje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Ekologie, Cestovní ruch - lokality

7x

Nejvýznamnější židovské památky v České republice

Seminární práce obsahuje zejména ty nejvýznamnější židovské památky v naší zemi. Autor práce u každé z nich informuje o jejich lokaci, historii a význ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství, Cestovní ruch - lokality


7x

Zvýšení atraktivnosti regionu Santovka a tvorba jejího produktu pro cestovní ruch - marketingový plán slovensky

Cílem práce je podat souhrnný obraz o současném stavu a aktivitách směřujících k rozvoji cestovního ruchu v obci Santovka. Snaží se informovat o využi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

6x

Kultura v okrese Olomouc

Tato seminární práce z Geografie místní oblasti pojednává o kultuře v okrese Olomouc. Zaměřuje se na tradiční kulturní akce (hanácký folklór), kulturn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

6x

Bulharsko: moje oblíbená destinace - anglicky

Autorka v práci seznamuje se svou oblíbenou rekreační destinací, Bulharskem. Nejprve popisuje své zkušenosti s návštěvou země a uvádí základní informa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Cestovní ruch - lokality

6x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  »