Název Goodness Staženo

Dokonalá a nedokonalá konkurence

Tato seminární práce se zabývá dokonalou a nedokonalou konkurencí. V první části práce se věnuje znakům dokonalé konkurence. Ve druhé části se zaměřuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

23x

Devizový kurz a trh

Práce se zabývá výkladem pojmů devizový trh a kurz. Definuje nejen subjekty a strukturu devizového trhu, ale také obchody na tomto trhu. Charakterizuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Regionální ekonomika

22x

Mikroekonomie - základní přehled

Tento text uvádí základní přehled mikroekonomie. Seznamuje nejen s užitkem, cenovou elasticitou poptávky, podmínkami rizika, technologiemi a náklady ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

18x

Mezinárodní obchod - slovensky

Práce objasňuje význam mezinárodního obchodu a to, co ovlivňuje nárůst nebo pokles exportu a importu. Odpovídá na otázky, jaká je otevřenost Slovenské... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Světová ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

17x

Principy hospodářské činnosti

Tato práce formou souvislého textu definuje hospodářskou činnost a přírodní zdroje. Věnuje se vysvětlení vztahu jedince a společnosti, dělbě práce a c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

16x

Grafy používané v ekonomii

Práce poskytuje ucelený přehled základních grafů z makroekonomie a mikroekonomie. Grafy řadí do tematických okruhů, u každého uvádí krátkou charakteri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

14x

Tržní struktury (dokonalá a nedokonalá konkurence) - slovensky

Práce se zabývá tržními strukturami. Věnuje se jak dokonalé, tak nedokonalé konkurenci. Z hlediska obou konkurencí rozebírá výnosy, zisk a rovnováhu f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

13x

Meření makroekonomické aktivity

Práce se zabývá problematikou měření makroekonomických veličin. Seznamuje s hrubým domácím produktem, především s výpočty pomocí produkční, výdajové a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Hospodářská politika

13x

Mikroekonomie - příjmy a zisk

Práce se v heslech věnuje charakteristice různých typů příjmu a zisku. Za pomoci grafů ukazuje jejich chování a veličiny, které je ovlivňují.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

13x

Dějiny ekonomických teorií

Seminární práce se zabývá dějinami ekonomických teorií od Klasické školy politické ekonomie (KŠPE) až po vývoj ekonomického myšlení u nás v 1. polovin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

12x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]