Název Goodness Staženo

Milton Friedman a monetarismus - anglicky

Práce si klade za cíl představit zastánce monetarismu Miltona Friedmana. Úvodní část tvoří stručný Friedmanův životopis. Dále se dočteme o jeho vztahu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

11x

Teorie firmy, výroba - slovensky

Práce předkládá téma teorie firmy, konkrétně se zaměřuje na oblast výroby. Sleduje produkční funkci z hlediska krátkodobého i dlouhodobého. Následně s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

11x

Založení a propagace firmy - německy

Tato práce se zabývá pravidly založení, a následné prezentace a propagace firmy. Popisuje výhody, i náležitosti internetové prezentace, zdůrazňuje výz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podnikatelský záměr, Propagace, Ekonomické cizojazyčné práce


11x

Předmět ekonomické teorie, makroekonomický a mikroekonomický aspekt integrace

První část textu stručně popisuje ekonomické teorie, jejich rozdělení. Dále definuje statky, zákon o ekonomické vzácnosti a jednotlivé výrobní faktory... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


11x

Makroekonomie - cvičení

Jedná se o cvičení z Makroekonomie. Text velmi stručně charakterizuje potlačenou inflaci, příčinu poptávkové a nabídkové inflace, i finanční a kapitál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

10x

Merkantilismus: historie ekonomických teorií - anglicky

Práce nás seznamuje s historií merkantilismu. Na začátku je tento pojem stručně charakterizován a jsou zde objasněny jeho hlavní myšlenky. Autor předs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Historie, Ekonomické cizojazyčné práce

10x

Učení Adama Smitha a Davida Ricarda

Tato práce seznamuje s učením dvou nejvýznamnějších anglických ekonomů 30. let 19. století, Adama Smithea a Davida Ricarda, představitelů klasické ško... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

10x

Peníze a finanční trhy

Tento text ve stručných heslech seznamuje s penězi a finančními trhy. Ve formách krátkých barevně členěných odráže popisuje peníze, cenné papíry (CP),... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Burzy a cenné papíry, Pojišťovnictví, Ekonomická teorie

8x

Vlastnosti nabídky a poptávky - případová studie

Práce obsahuje vypracovanou případovou studii na téma vlastnosti nabídky a poptávky. Vždy je zadán úkol, vybrána komodita, zakreslena křivka poptávky ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

8x

Mikroekonomie - rovnováha na dokonale konkurenčním trhu

Tento text se stručně, v heslech doprovázených grafy věnuje rovnováze na dokonale konkurenčním trhu. Popisuje veličiny, které stav rovnováhy ovlivňují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

8x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]