Název Goodness Staženo

Ekonomický systém společnosti

Práce na teoretické úrovni představuje ekonomický systém společnosti. Popisuje nejen tradiční a příkazovou ekonomiku, ale také tržní ekonomiku. Uvádí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

3x

Pojmy ze zahraničního obchodu

Práce se zabývá základními pojmy z oblasti zahraničního obchodu, jako jsou důvody zahraničního obchodu, platební a obchodní bilance, deficit platební ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Hospodářská politika

3x

Makroekonomie: rozšířené základní pojmy a témata - přednášky

Práce obsahuje výklad základních makroekonomických témat, jehož součástí je řada rovnic a grafů. Po úvodu, vymezujícím předmět ekonomie a obsahujícím ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Monetární politika

3x

Velikost podniků - německy

Práce se věnuje otázce velikosti podniků. Podává definici tohoto termínu. Objasňuje pojem středního stavu, charakterizuje jeho potenciál a vysvětluje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

2x

Institucionalisté v ekonomii - esej

Práce formou kratšího eseje rozebírá směr institucionalismu v ekonomickém myšlení, jeho vybrané představitele, vliv a přínosy. Úvod tuto školu nejprve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

2x

Dějiny ekonomických teorií

Seminární práce na téma společnost, stát a jeho ochranná sociální funkce. Rozebírá dějiny ekonomických teorií od pravěku až po Keynese a Friedmana. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

2x

Trhy dokonalé konkurence - slovensky

Tato práce se zabývá trhy dokonalé konkurence. Nejprve uvádí článek vztahující se k tématu, poté se věnuje zadání problému. Ten posuzuje v teoretické ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Renesance liberalismu v ekonomii 20. století

Práce pojednává o liberalismu v ekonomii ve 20. století. V první části autor představuje zástupce liberalismu 18. a 19. století a jejich hlavní myšlen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1x

Právní formy organizace

Seminární práce shrnuje současnou právní úpravu obchodních společností a následně pojednává o změnách, které s sebou od roku 2014 přinese zákon o obch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Ekonomická teorie

0x

Výrobek firmy OLMA, a. s.

Seminární práce do předmětu Ekonomie a management nejprve seznamuje s historií a činnosti společnosti OLMA, a. s., a poté se zabývá jejím vybraným pro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

0x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]