Název Goodness Staženo

Multikulturní prostředí v zahraničních společnostech

Práce si klade za cíl seznámit s problematikou multikulturního prostředí v zahraničních firmách. V první části autor charakterizuje obecný pojem a pot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Etnologie

72x

Historie a životní styl Romů

Práce podrobněji přibližuje historii a kulturu Romů, jejich zvyky a způsob života.
Popisuje podrobně jejich životní styl, to, co je pro ně typic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

70x

Proč existují protiromské postoje - slovensky

Hlavním tématem práce je problematika romské minority. V úvodu se autor zabývá původem Romů, jejich zvyky a společenstvím. Další část pak pojednává o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

51x

Vzdělávání Romů a dalších minorit na území České republiky

Práce se zabývá vzděláváním Romů a dalších minorit na území České republiky. Nejprve se věnuje romskému etniku, přibližuje jejich kulturní a osobnostn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Etnologie

44x

Pověry

Práce velmi poutavě a obsáhle vysvětluje, co jsou to vlastně pověry v různých oblastech života. Seznamuje s pověrami podle Bocheńskiho o astrologii, l... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

34x

Afrika - hudební nástroje a tanec - slovensky

Jedná se o práci, která představuje tradiční hudební nástroje Afriky z pohledu jejich dělení na strunové nástroje, píšťaly a další. Zmíněn je rituální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Hudba vážná, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Romové, kriminalita a její příčiny

Práce se nejprve zabývá stručnou historií Romů v České republice a vztahem Čechů k tomuto etniku. Poté přibližuje současnou situaci Romů, způsob jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Sociologie

16x

Etnologie – nejvýnamnější díla od Herodota po Durkheima - slovensky

Velmi dobře zpracovaná práce, kde jsou chronologicky seřazena nejvýznamnější díla velkých osobností historie, která se vztahují k etnologii (=etnograf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

15x

Tkaniny - výroba a použití - slovensky

Jedná se o práci, která představuje způsoby získávání materiálů potřebných k výrobě tkanin různých druhů. Jsou rozdělené do základních skupin na příro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

14x

Čeští Romové do roku 1945

Práce se zabývá původem, charakteristikou, postavením tohoto etnika v pravlasti a příbuzností s jinými etniky. Poté vypisuje jednotlivé mezníky a obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

13x
«  1  2  3  4  »