Název Goodness Staženo

Pohřební obyčeje v Záhorskej Bratislavě - slovensky

Práce velmi obsáhle a podrobně popisuje obřad pohřbívání, i všechny jeho souvislosti. Jak se od pravěku vyvíjel, jak vypadá dnes, jaký je vztah společ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Hudba, zpěv a tanec na tradiční slovenské svatbě - slovensky

Tato esej poskytuje komplexní pohled na využití uměleckých prvků, jako je tanec, hudba a zpěv během všech částí slovenské tradiční svatby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Život Romů na Slovensku od roku 1945 po současnost - slovensky

Práce se zaměřuje na život Romů na Slovensku od konce 2. světové války. Zabývá se příznivými změnami po roce 1971, mezinárodním dnem Romů a uvádí roz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

3x

Svátky Velké noci - slovensky

Tato práce se zabývá významem vajec při oslavě Velikonočních svátků. Snaží se odpovědět na otázku, proč se používají zrovna vajíčka. Představeny jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

2x

Národnostní a rasová diferenciace země, společenské soužití s národnostními menšinami (Romové)

Tento text se zabývá národnostní a rasovou diferenciací země. Informuje o národním vědomí i národním státním útvaru, zejména jeho vzniku a zániku. Vyj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

2x

Multikultulární tolerance

Seminární práce je zaměřena na multikulturální toleranci. Sleduje postavení romských dětí a mladistvých, kteří nemohou dosáhnout svých cílů, jelikož t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Etnologie

2x

Historie skotských dud

Anglicky psaná seminární práce se přehledně a podrobně zabývá původem, konstrukcí a rozšířením slavného hudebního nástroje - skotských dud. Klade zřet... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

1x
«  1  2  3  4