Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Umělecké - ostatní
Název Goodness Staženo

Působení oděvu a jeho barev

Semestrální práce pojednává o sociální diferenciaci oděvů a působení barev na psychiku člověka. Úvodní část přibližuje funkce oděvů a význam jejich ba... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní


8x

Sdělovací schopnost hudby

Cílem této seminární práce je postihnout sdělovací schopnosti hudby. Autor stanovuje a objasňuje základní pojmy. Dále dokazuje existenci a funkčnost s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

6x

Od Milongy k tangu - hudba Latinské Ameriky

Tato práce nahlíží na Latinskou Ameriku z pohledu hudby, která zde vznikala. Porovnává fakta a vývoj hudby zejména na základě eseje J. L. Borgese Ději... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

4x

Umělec po roce 1990

Umělec po roce 1990? Co tahle současný umělec, co vystupuje v reklamách? Kocour Tomio z GE Money Bank (Moneta) a jeho umělecký život.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

4x

Velkomoravský šperk: náušnice

Práce se zaměřuje na náušnice z období Velkomoravské říše, tedy podunajského a byzantsko-orientálního okruhu. Dále popisuje techniky výroby a jednotli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní

3x

Postmoderna

Seminární práce se věnuje tématu postmoderny. Byla zde použita metoda výzkumu na základě přečtených knih. Kapitoly se věnují konkrétním knihám. Práce ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

3x

Vztah vizuální a výtvarné kultury

Práce vysvětluje pojmy výtvarná kultura a vizuální kultura a zaměřuje se na vztah mezi nimi. Úvodní oddíly se zabývají výtvarnou a vizuální kulturou o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

1x

Stavební dějiny dómu sv. Václava v Olomouci (od začátku 17. Století)

Práce zachycuje stavební dějiny chrámu sv. Václava v Olomouci od počátku 17. století až po konec minulého století.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Dějiny umění, Umělecké - ostatní

1x

Analýza namáhání šicí nitě pomocí vysokorychlostní kamery

Práce si klade za cíl zjistit namáhání šicí nitě bez zásahu do šicího procesu. V první části je provedena rešerše odborných článků souvisejících z dan... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Skauting, gender, vizualita: interpretace ilustrací skautských příruček

Práce se pokouší o genderovou interpretaci ilustrací ve vybraných skautských příručkách, ovlivňujících českou mládež v období první republiky. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

0x
«  1  2  3  »