Seminarky.cz > Maturitní otázky > Ostatní předměty
Název Goodness Staženo

Předmět psychologie

Práce obsahuje vypracované maturitní otázky z psychologie. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

49x

KARCINOM PRSU

Práce popisuje Karcinom prsu, je to nejčastější onemocnění u žeň. Dále se popisují druhy léčby. Vznik karcinomu prsu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

46x

Povrchové čištění pleti - maturitní otázka

V práci je popsáno, jak se v praxi postupuje při čištění pleti, barvení řas a obočí. Popsány jsou postupy a přípravky, které jsou k těmto úkonlm nejvh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

39x

Maturitní otázky z latiny - česky

Práce obsahuje shrnutí okruhů k maturitě z latiny. Je psána v heslech, rozsah okruhů je půl stránky až 3 stránky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

26x

Politologie jako věda, typy a formy státu

Otázka k maturitě ze základů společenských věd, zabývající se státem a politologií.Politologie, předmět politologie, vztah k ostatní vědám, podoby pol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Právo, Ostatní předměty

25x

Maturitní otázky ze slovenského jazyka

Vyprávění jako slohový postup a slohový útvar v běžné komunikaci a v umělecké literatuře, dynamizace vyprávění. Způsoby obohacování slovní zásoby (pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

17x

PEST analýza - anglicky

Maturitní otázka je anglicko-českým textem na téma PEST analýza. V úvodu autor představuje, co je to marketingové prostředí. Poté následuje definice P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Ostatní předměty

6x

Tvorba krajiny a sadovnictví

Zčásti heslovité maturitní otázky z předmětu Tvorba krajiny a sadovnictví zpracované na základě zápisků z hodin seznamují se zásadami péče o různé typ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

6x

Latina - maturitní otázky

Práce nabízí soubor vypracovaných otázek k maturitní zkoušce z latiny. Objasnění gramatických jevů střídají krátké texty v jednoduchém jazyce a výklad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

5x

Elektroenergetika

Maturitní otázky z elektroenergetiky probírají za doprovodu řady nákresů nejprve problematiku elektrizačních soustav, jejich prvků a instalace v různý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

3x
«  1  2  3  »