Biologie (5) Ekologie (9) Geografie (9) Geologie (2) Chemie (3) Medicína (3) Ošetřovatelství (1) Přírodní - ostatní (1) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (1) Vodní hospodářství (1) Zemědělství (2)
Název Goodness Staženo

Projekt komplexní pozemkové úpravy - diplomová práce

Cíl práce spočívá především v ukázce možných opatření, která lze navrhnout v rámci plánu společných zařízení, jenž je nedílnou součástí projektu kompl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

3x

Lindenmayerovy systémy

Cílem diplomové práce je seznámit s Lindenmayerovými systémy, s historií vzniku těchto systémů, biologickou motivací, s aplikací Lindenmayerových syst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

3x

Studie erozního ohrožení a odtokových poměrů v katastrálním území Šerkovice - diplomová práce

Neúplná diplomová práce provádí analýzu eroze a povrchového odtoku v katastrálním území Šerkovice. První oddíl obsahuje komplexní popis šetřeného územ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

2x

Dějiny lékárenství města Prievidza - diplomová práce slovensky

Cílem slovensky psané diplomové práce je zpracovat dějiny lékárenství města Prievidza. Pro zasazení vlastního tématu práce do historického kontextu je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Medicína

2x

Projekt opatření pro zlepšení migrační prostupnosti řeky Lubiny - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav vodního toku Lubina, co se týče její migrační propustnosti v návaznosti na chemismus vody ve zvoleném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Perspektivy pasivních budov v ČR - diplomová práce

Tématem této diplomové práce jsou perspektivy pasivních budov v České republice. Práce zhodnocuje efektivnost vytápění staveb různými typy paliv, srov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

1x

Vlastnosti zemin v okolí Hlučínska a Bohumínska - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zmapovat orientační charakteristiky základových půd na vybraném území. První polovina textu sleduje přírodní poměry oblasti o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Geologie

1x

Kvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské brázdy

Cílem této práce je nastínit vývoj reliéfu v oblasti Jablunkovské brázdy během období kvartéru. Součástí práce je i vytvoření přehledné geomorfologick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Geografie

1x

Nové trendy v ukládání radioaktivního odpadu

Diplomová práce se zabývá nejen otázkou, kam radioaktivní odpady uložit, ale i jak zmenšit jejich objem, aby byla využitelnost úložiště co největší. A... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Energetika


1x

Evoluční historie lichokopytníků - diplomová práce

Diplomová práce rešeršního typu se zabývá studiem a porovnáním paleontologické odborné literatury ve vztahu k fylogenetickému vývoji lichokopytníků. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Přírodní - ostatní

1x
«  1  2  3  »