Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce
Ekonomické obory (43) Finanční oblast (10) Humanitní vědy (47) Jazyky (1) Přírodní vědy (38) Technické obory (16) Umělecké obory (20)
Název Goodness Staženo

Číselné soustavy

Práce se zaměřuje na číselné soustavy a převody. Práce obsahuje i příklady. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Programování

0x

Buňka

Práce dopodrobna rozebírá buňky prokaryotické a eukaryotické a rozdíly mezi nimi. Součástí je i popis biomembrány.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Buněčné dělení - mitóza, meioza, amitoza

Práce se zabývá různými typy dělení - mitóza, meioza, amitóza. Rozebrán je i buněčný cyklus a chromozom.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Viry, prokaryota, houby (Fungi)

Práce se rozsáhle věnuje problematice nebuněčných forem organismů a jejich rozmnožování. Dále se věnuje prokaryotickým buňkám a rozdělení hub.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Opěrná a pohybová soustava

Práce je zaměřena na maturitní otázku z biologie Opěrná a pohybová soustava. Práce obsahuje Základní poznatky o kosterní a svalové soustavě. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Medicína, Biologie, Tělesná výchova - teorie

0x

Sociální práce s pachateli a oběťmi šikany

Přiblížení problematiky šikany mezi dospívajícími od 12 do 17 let. Cílem je specifikovat různé formy šikany a také jaké jsou typologie pachatelů a obě... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

0x

Osobnost a rozvoj sociálního pracovníka

Práce se zabývá prací soc. pracovníka a oblastí osobního rozvoje ve vztahu soc. pracovníka k sobě samému a klientovi, dále oblastí profesního rozvoje ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

0x

Maturitní práce - Využití marketingového mixu

využití marketingového mixu ve firmě opavia... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Marketingový mix


0x

Daňová teorie

Téma k maturitní či absolventské zkoušky..... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x
[1]  «  8  9  10  11  12  13  14  15  16