Dějiny umění (20) Design (1) Divadlo (1) Film - filmová teorie, dějiny filmu (4) Fotografie (2) Hudba moderní (8) Hudba vážná (4) Malířství (3) Umělecké - ostatní (2)
Název Goodness Staženo

České umění 19. století

České umění 19. století
Krajinomalba - její vznik a rozvoj v jednotlivých zemích (Řecko,Německo,...), malíři - Procházka, Kohl, Postl, Mánes. Ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Malířství

39x

Josef Mánes

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění, Malířství

28x

Teorie populární kultury

Práce obsahuje zápisky z přednášek k předmětu Teorie populární kultury v podzimním semestru 2012. Každá přednáška se týká určitého jevu v populární ku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

24x

Art Deco

Práce se věnuje v heslech popisu základních charakteristik Art Deca v užitém umění v tomto období.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

21x

Renesance = znovuzrození antiky

Tato práce ve zkratce popisuje vývoj, fáze a hlavní znaky renesance. Věnuje se architektuře, sochařství a malířství. Popisuje také tvorbu typických př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Malířství

17x

Audiomediální technika

Práce se velmi stručně, heslovitou formou, zabývá historií, tříděním a funkcí audiomediální techniky dle níže uvedeného výpisu. Větší část práce infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Fotografie

13x

Muzikologie - výpisky z přednášek

Tato práce se zabývá problematikou muzikologie. Obsahuje stručné výpisky z přednášek psané formou hesel. Popisuje počátky hudby od gotiky, až po česko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná

13x

Hudba a pohyb

Práce se zabývá vztahem hudby a tance. Popisuje tedy nejenom hudbu určenou k tanci, ale také hudbu určenou k poslechu, nebo k poslechu a sledování. Ne... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

12x

Japonsko a umění v 17. století

Práce v heslech představuje hlavní umělecké směry v Japonsku 17. století.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

6x

Evropská historie a kultura: Humanismus a renesance - 4. díl

Práce je zaměřena na kulturu 16. a 17. století. Popisuje tehdejší historii, věnuje se Martinu Lutherovi, třicetileté válce, zabývá se renesancí i huma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura, Dějiny umění

3x
«  1  2  3  4  »