Název Goodness Staženo

Marcus Tulius Cicero - Tuskulské hovory

Referát o první knize Cicerovy knihy Hovory Tuskulské - O pohrdání smtí.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

53x

Platón: „Obrana Sokratova“ - Vůle Boží - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Obrana Sokratova od Platóna, konkrétně kapitoly o vůli Boží.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

53x

Platón: Obrana Sokrata - obsah knihy

Práce na více než dvou stranách představuje obsah slavného Platónova díla Obrana Sokrata. Text představuje jednotlivé části díla.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Filozofie

52x

Pierre Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo

Tato práce obsahuje stručnou analýzu díla Pierra Teilharda de Chardin - Vesmír a lidstvo. Nejprve uvádí krátký životopis autora, poté se věnuje poměrn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

52x

Marcus Tulius Cicero: O povinnostech - slovensky

Práce se zabývá dílem O povinnostech Marca Tulia Cicera. Autor nejdříve představuje životopisné údaje a poté následně rozebírá obsah knihy, která popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

51x

Francis Bacon: Nové organon

Práce podává souhrn tvrzení a argumentů obsažených ve spise Francise Bacona Nové organon, občasně proložený autorčinými názory na dílo. Seznamuje s Ba... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

50x

Karl Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé 2 - výpisky z knihy

Jedná se o výpisky z knihy Karla Poppera Otevřená společnost a její přátelé. Kniha rozebírá myšlení Hegela a Marxe a jeho následný vliv na svou dobu, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

49x

Věda a přirozený svět

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

48x

Jean Jacques Rousseau: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva

Jedná se o výpisky ze stejnojmenné knihy od klasika a zakladatele státního práva Jeana Jacquese Rousseaua. Nejdříve je charakterizována doba osvícenst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

48x

Erich Auerbach: Mimesis - referát z prvních dvou kapitol

Práce je referátem z prvních dvou kapitol knihy Mimesis od Ericha Auerbacha. Byl vytvořen na předmět Kořeny evropské myšlenkové tradice na Filozofické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

45x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]