Seminarky.cz > Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Ulice: Univerzitní 2732/8

Město: Plzeň

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Debye-Schererova metoda určení struktury materiálu - fyzikální protokol

Tato práce obsahuje protokol fyzikálního praktika, jehož tématem je Debye-Schererova metoda určení struktury materiálu. Skládá se z obecné části, kde ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Fyzika

17x

Mikroekonomie - úvod

Práce definuje základní pojmy z oblasti mikroekonomie. Definuje tento obor, zabývá se jeho metodikou a možnými chybami při zkoumání. Vymezuje proti so... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Zápisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

17x

McDonald´s - porovnání podobných a rozdílných prvků v reklamní kampani

Tato práce představuje různé reklamní kampaně firmy McDonald´s, které byly vysílány v USA, Egyptě, Indii a Číně. Poté text popisuje a srovnává vybrané... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Propagace, Výrobek

17x

Temperamentové typologie, hlediska jejich vzniku a vývoj

První část této semestrální práce definuje, co to vůbec temperament je a uvádí různá hlediska vzniku temperamentních typologií. Tyto typologie následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

16x

Nejvyšší kontrolní úřad a kontrolní řízení

Práce uvádí všeobecnou charakteristiku Nejvyššího kontrolního úřadu a vymezuje činnosti, kterými se zabývá. Popisuje rozsah a znaky kontroly, kterou p... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Právo

13x

Politický systém Chorvatska

Seminární práce charakterizuje politický systém Chorvatska. V úvodní části seznamuje s jeho historickým vývojem a poté představuje podobu moci zákonod... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Politologie

12x

Možnosti ovlivňování skupiny pracovníků k vyššímu výkonu

Práce je zaměřena na tématiku motivace pracovníků a ovlivňování pracovního výkonu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část prác... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

10x

Trh práce v Plzeňském kraji

Práce se zaměřuje na analýzu trhu práce v Plzeňském kraji v letech 2002– 2005. Pomocí tabulek a grafů hodnotí vývoj zaměstnanosti i nezaměstnanosti bě... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Hospodářská politika

9x

Personalistika: personální činnosti

Semestrální práce se věnuje základním personalistickým činnostem běžně vykonávaným v podniku. Představuje, jaké činnosti personalisté obvykle vykonáva... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Řízení lidských zdrojů


9x

Politický systém USA

Seminární práce se podrobněji zaměřuje na podrobnější popis výkonné, zákonodárné a soudní moci, voleb a volebního systému v USA. Dále podává charakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Politologie

8x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]