Referáty hudba vážná

Název Goodness Staženo

Dějiny hudby

Hudba středověku - gregoriálnský chorál, polyfonie, středověká hudba na českém území. Renesance - nové hudební nástroje, důležití skladatelé, hudba če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

297x

Vývoj a základní členění hudebních forem

Tato práce velmi podrobně a přehledně zachycuje vývoj a dělení jednotlivých typů hudebních forem. Definuje také hudební formu, její prvky a věnuje se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

109x

Sergej Prokofjev – 5 Melodií pro housle a klavír – č. 2, 3, 4

V práci je nejprve stručně nastíněn život a dílo Sergeje Prokofjeva. Poté jsou důkladně rozebrány tři z pěti Melodií pro housle a klavír. Autor/ka dok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

13x

Hudební paměť, představivost a fantazie

Autorka této úvahy se nejprve pokouší charakterizovat hudbu jako specifický typ umění a srovnat ji s výrazovými prostředky jiných uměleckých oborů. Do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba vážná

59x

Sonáta d moll, op. 31, č. 2 „Bouře“

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

9x

Afrika - hudební nástroje a tanec - slovensky

Jedná se o práci, která představuje tradiční hudební nástroje Afriky z pohledu jejich dělení na strunové nástroje, píšťaly a další. Zmíněn je rituální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Hudba vážná, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Hudební barok v českých zemích

Tato seminární práce popisuje jak v Českých zemích vznikal barok a jak se rozvíjel. Autorka zde uvadí také nejvýznamnější představitele tohoto období ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

Vývoj a základní členění hudebních forem

Práce se věnuje popisu jednotlivých forem hudebních forem a způsobů vyjádření.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

39x

Počátky židovské hudební kultury

V práci nalezneme stručný historický přehled vzniku národa Izraele (od Abrahama po krále Davida) a nejstarší židovské hudební památky (Mojžíšova píseň... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Hudba vážná

12x

César Franck: Preludium, chorál a fuga

Cílem této práce je provést rozbor hudební skladby Preludium, chorál a fuga od Césara Francka. Rozbor autor provádí na základě pouze vlastních zkušeno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná


2x
1  2  »