Referáty hudba vážná

Název Goodness Staženo

Afrika - hudební nástroje a tanec - slovensky

Jedná se o práci, která představuje tradiční hudební nástroje Afriky z pohledu jejich dělení na strunové nástroje, píšťaly a další. Zmíněn je rituální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Hudba vážná, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Antonín Dvořák - 9. symfonie e moll Z Nového světa

Práce popisuje život Antonína Dvořáka, charakterizuje 9. symfonii, její inspirační zdroje a okolnosti uvedení. Zamýšlí se nad tím, proč je právě tato ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

César Franck: Preludium, chorál a fuga

Cílem této práce je provést rozbor hudební skladby Preludium, chorál a fuga od Césara Francka. Rozbor autor provádí na základě pouze vlastních zkušeno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná


2x

Dějiny hudby

Hudba středověku - gregoriálnský chorál, polyfonie, středověká hudba na českém území. Renesance - nové hudební nástroje, důležití skladatelé, hudba če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

297x

Dějiny notace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

41x

Historie trubky

Práce se věnuje převážně historii trubky, ale pojednává rovněž o jejím ladění a některých jejích moderních typech. Dějiny trubky jsou sledovány od do... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná

7x

Hudební barok v českých zemích

Tato seminární práce popisuje jak v Českých zemích vznikal barok a jak se rozvíjel. Autorka zde uvadí také nejvýznamnější představitele tohoto období ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

Hudební paměť, představivost a fantazie

Autorka této úvahy se nejprve pokouší charakterizovat hudbu jako specifický typ umění a srovnat ji s výrazovými prostředky jiných uměleckých oborů. Do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba vážná

59x

Ludwig van Beethoven, rozbor sonáty D dur op. 10 č. 3

Jedná se o rozbor Beethovenovy sonáty D dur op. 10 č. 3. V úvodu je Beethoven stručně představen. Autor se poté podrobněji věnuje pojmu sonáta a uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

39x

Od Milongy k tangu - hudba Latinské Ameriky

Tato práce nahlíží na Latinskou Ameriku z pohledu hudby, která zde vznikala. Porovnává fakta a vývoj hudby zejména na základě eseje J. L. Borgese Ději... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

4x
1  2  »