Referáty hudba vážná

Název Goodness Staženo

César Franck: Preludium, chorál a fuga

Cílem této práce je provést rozbor hudební skladby Preludium, chorál a fuga od Césara Francka. Rozbor autor provádí na základě pouze vlastních zkušeno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná


2x

Trubka: součásti, výroba, hra

Práce ve své první části probírá funkci a parametry nátrubků a typy dusítek. Poté se věnuje výrobě jednotlivých součástí trubek a jejich sestavení a p... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná


3x

Od Milongy k tangu - hudba Latinské Ameriky

Tato práce nahlíží na Latinskou Ameriku z pohledu hudby, která zde vznikala. Porovnává fakta a vývoj hudby zejména na základě eseje J. L. Borgese Ději... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

4x

Sdělovací schopnost hudby

Cílem této seminární práce je postihnout sdělovací schopnosti hudby. Autor stanovuje a objasňuje základní pojmy. Dále dokazuje existenci a funkčnost s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

6x

Historie trubky

Práce se věnuje převážně historii trubky, ale pojednává rovněž o jejím ladění a některých jejích moderních typech. Dějiny trubky jsou sledovány od do... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná

7x

Sonáta d moll, op. 31, č. 2 „Bouře“

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

9x

Počátky židovské hudební kultury

V práci nalezneme stručný historický přehled vzniku národa Izraele (od Abrahama po krále Davida) a nejstarší židovské hudební památky (Mojžíšova píseň... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Hudba vážná

12x

Sergej Prokofjev – 5 Melodií pro housle a klavír – č. 2, 3, 4

V práci je nejprve stručně nastíněn život a dílo Sergeje Prokofjeva. Poté jsou důkladně rozebrány tři z pěti Melodií pro housle a klavír. Autor/ka dok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

13x

Hudební barok v českých zemích

Tato seminární práce popisuje jak v Českých zemích vznikal barok a jak se rozvíjel. Autorka zde uvadí také nejvýznamnější představitele tohoto období ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

Antonín Dvořák - 9. symfonie e moll Z Nového světa

Práce popisuje život Antonína Dvořáka, charakterizuje 9. symfonii, její inspirační zdroje a okolnosti uvedení. Zamýšlí se nad tím, proč je právě tato ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x
1  2  »