Název Goodness Staženo

Handicapovaní lidé

Absolventská otázka v angličtině na téma handicapovaní lidé, která popisuje i typy handicapů, způsoby práce s postiženými lidmi a další užitečné infor... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce

61x

Sociální patologie, sociální deviace a kriminalita - otázky ke zkoušce

Práce nabízí 16 přehledně zpracovaných okruhů ke zkoušce z oblasti sociální deviace, sociální patologie a kriminality. Úvodní otázky vymezují pojmy a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

10x

Poruchy chování v dětském věku

Text se zabývá poruchami chování v dětském věku a dospívání. Nejdříve definuje poruchy chování a jejich příčiny, poté uvádí jejich dělení. Seznamuje s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

32x

Deviace v oblasti sexuálního chování

Text se zabývá deviacemi v oblasti sexuálního chování. Popisuje jednotlivé deviace, zejména deviace v aktivitě, v objektu, kombinované a polymorfní se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

40x

Násilí v rodině

Tento text se zabývá násilím v rodině. Definuje nejen domácí násilí, syndrom týrané a zneužívané ženy, ale také násilí mezi partnery a násilí na senio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce


32x

Problematika sekt

Tento text se zabývá problematikou sekt. Uvádí jejich dělení, znaky a typy. Seznamuje s členstvím v sektě. Odpovídá na otázku, kdo sekty vyhledává. In... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Sociální práce

46x

Agresivita

Tato práce se zabývá agresivitou. Nejdříve popisuje emoce, jejich dělení a složky. Poté charakterizuje limbický systém a mechanismy nervových systémů.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

28x

Teorie a metody sociální práce - vypracované otázky

Práce obsahuje 20 v bodech vypracovaných otázek ke zkoušce z teorie a metod sociální práce. Seznamuje s významnými osobnostmi a vývojem sociální práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

125x

Staří občané

Práce nejprve definuje základní pojmy, vymezuje práva seniorů a charakterizuje, jak lze ke starým lidem přistupovat. Věnuje se způsobům vyrovnávání se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

134x

Tresty dětí a děti ulice v Německu - německy

Práce shrnuje v krátkých heslech v německém jazyce důvody, které vedou k trestání dětí v rodinách a ve školách a zabývá se i formami jednotlivých tres... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Humanitní cizojazyčné práce

9x
1  2  3  4  »