Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Možnosti využití internetu k propagaci vlastních výrobků a služeb

Možnosti využití internetu k propagaci vlastních výrobků a služeb

Kategorie: Komunikace, Marketing, Marketingový mix, Propagace, Internet

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se v teoretické a praktické rovině soustředí na možnosti využití internetu k firemní propagaci výrobků a služeb. První část zdůrazňuje význam internetu jako nového komunikačního prostředí a představuje internetovou podobu jednotlivých prvků marketingového komunikačního mixu. Prakticky zaměřená část druhá navrhuje doporučení pro malé a střední firmy v oblasti internetové marketingové komunikace, vycházející z koncepce nízkonákladové propagace. Poukazuje zde na důležitost a výhody přidané hodnoty vlastních internetových stránek, pečlivě vedené databáze zákazníků či věrnostních programů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Využití internetu v marketingové komunikaci
2.1.
Reklama na internetu
2.2.
Podpora prodeje na internetu
2.3.
Public relations na internetu
2.4.
Přímý marketing na internetu
2.5.
Sociální sítě – Facebook
3.
Praktické využití internetu k propagaci vlastních výrobků nebo služeb
3.1.
Internetové stránky
3.2.
Databáze
3.3.
Podpora prodeje na internetu
3.4.
E-obchodování
3.5.
E-mailing
3.6.
Sociální sítě – Facebook
4.
Závěr

Úryvek

"1.1 Reklama na internetu
„Podle některých světových aktuálních studií překoná množství peněz proudících do internetové reklamy v roce 2010 investice do tiskové reklamy.“ Tento předpoklad se prozatím nevyplnil, nicméně je nesporné, že internet je v současné době nejvíce rostoucí a rozvíjející se médium. Stuchlík internetovou reklamu, neboli on-line reklamu, definuje jako „všechny placené reklamní plochy, které se objevují na WWW stránkách daného serveru nebo e-mailu“. Reklama na internetu sleduje stejný cíl jako reklama umístěná v klasických médiích. Její předností je vysoká interaktivita, globálnost, rychlost přenosu sdělení, snadná měřitelnost reakce uživatelů, relativně nízká cena, možnost zpětné vazby, nepřetržitost trvání, snazší zacílení a samozřejmě rostoucí počet uživatelů internetu v České republice. Mezi nevýhody internetové reklamy můžeme zařadit možnost blokování reklamy speciálními softwarovými programy, vysokou konkurenci mezi sděleními, omezenou velikost reklamního sdělení, klesající Click Rate (poměr počtu uživatelů internetu, kteří na reklamu „klikli“) a různá technická omezení.

Reklama na internetu může mít různé podoby, jedná se například o:
• Reklamní prvky na Webu – mezi nejčastěji používané reklamní formáty
na webu patří bannery (neboli reklamní proužky), tlačítka, interstitial (reklamní sdělení umístěná na několik sekund přes celou stránku), skyscraper (velký podlouhlý banner), textové odkazy na další stránky.
• Placené odkazy – SEO neboli optimalizace pro vyhledávače, cílem je úprava webových stránek, která má za cíl co nejlepší umístění odkazů (tzn. na prvních místech) ve fulltextových vyhledávačích.
• E-mail marketing – reklama vkládaná do e-mailů. „Představuje řešení, které je levné, snadno dostupné, vysoce účinné a nenáročné na odborné znalosti.“ Rozlišujeme dva druhy e-mail marketingu, a to tzv. autorizované e-maily, rozesílané uživatelům, kteří o zasílání reklamních či informačních zpráv sami požádali (tj. vyslovili souhlas například registrací k odběru zpráv), a na druhé straně tzv. nevyžádané e-maily, neboli spamy. Rozesílání nevyžádaných reklamních e-mailů je u nás zakázáno tzv. antispamovým zákonem. Sankci za jeho porušení je možné uložit až do výše 10 mil. Kč. Tento zákon spam definuje jako obchodní sdělení, což jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. E-mail lze tedy zasílat pouze adresátům, kteří dali prokazatelný a doložitelný souhlas. Tento e-mail musí být označen jako obchodní sdělení a musí obsahovat jasný návod, jak souhlas odvolat. Firmám nebo podnikatelům, kteří jsou s odesílatelem v obchodním vztahu, lze zasílat obchodní sdělení bez výslovného souhlasu. Jejich odmítnutí je však nutné bezvýhradně respektovat.
• Reklama v diskuzních skupinách – výhodou je snadné zacílení, protože v diskuzních skupinách se sdružují lidé se stejným zájmem.

V poslední době se často v souvislosti s internetovou reklamou hovoří o tzv. bannerové slepotě, která představuje podvědomou tendenci uživatelů internetu ignorovat a přehlížet plochy, na kterých očekávají reklamu. Tomuto pro marketéry a zadavatele negativnímu jevu se dá předcházet například vytvářením atraktivních obsahů. Například vložení hry nebo zábavného videa do banneru, nebo využitím netradičních reklamních formátů. Obrana agresivnějšími metodami se naprosto nedoporučuje.
Cenová dostupnost internetové reklamy je přijatelná. Samotná výroba bannerů se pohybuje v řádu tisíců korun a relativně nízké jsou i náklady samotného nasazení. Cena se obvykle odvíjí od počtu zobrazení daného banneru. Náklady na týdenní kampaň na hojně navštěvovaných serverech se pohybují v řádu statisíců korun, na méně navštěvovaných serverech pak v řádech desetitisíců nebo jen tisíců korun."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce do předmětu Informační služby na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity.
Součástí práce jsou dva grafy a schéma o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22788
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse