Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Zdravotnická škola
Název Goodness Staženo

Zánět močových cest

Referát na téma zánět močových cest. Uvádí základní charakteristiku onemocnění a jeho procentuální výskyt v ČR, důraz je kladen na rozdíl muži – ženy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

8x

Onemocnění nervové soustavy

V práci jsou představena vybraná onemocnění nervové soustavy – roztroušená skleróza mozkomíšní, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsie ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

8x

Výživa při léčbě anémie - slovensky

Práce se věnuje soupisu potravin vhodných při léčbě anémie, ale popřípadě i předcházejícím vzniku této nemoci. V práci jsou popsány také důležité vita... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

7x

Preskripce programu pohybové aktivity

Práce se zabývá životním stylem sledovaného jedince a klade si za úkol navrhnout změny v jeho životním stylu vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Zdravotnická škola

6x

Celkové protézy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

6x

Alergické reakce, astmatický a epileptický záchvat

Tato práce velmi stručně vysvětluje, co je alergie, jak se projevuje a jaká je první pomoc. Dále popisuje epileptický a astmatický záchvat, jejich pří... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

4x

Sociologie - Možnosti a řešení sociálně-patologických jevů

Práce rozebírá téma Možnosi a řešení sociálně patologických jevů. Práce obsahuje pojetí a charakteristiku sociálně patologických jevů, činitele snižuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zdravotnická škola, Sociálně-právní škola, Sociologie, Sociální práce, Psychologie, Pedagogika - speciální

3x

Lidský mozek

Referát o obsahu knihy Dr. Stephena Juana o lidském mozku. Kniha pojednává popularizujícím způsobem o změnách, které mohou na lidském mozku v průběhu ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Sociálně-právní škola, Zdravotnická škola

2x

Tetování

Práce SOČ. Tato práce je o tetování. O historii, různých zkušenostech a způsobech a hlavně o špatných úsudcích o zdravotnictví a tetování... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

2x

Netradiční forma lékařství

Seminární práce charakterizuje netradiční formy lékařství. Nejdříve objasňuje počátky homeopatie a poté představuje postuláty jevu podobnosti. Následu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

1x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]