Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy
Název Goodness Staženo

Válečná propaganda - Joseph Paul Goebbels

Práce se skládá ze tří částí. První definuje pojmy propaganda a agitace a porovnává je. Druhá se věnuje vývoji a charakteru nacistické propagandy. Tře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

60x

Vývoj zpravodajství jako profese

Jedná se o zpracovanou semestrální práci do předmětu Masová komunikace a prostředky pro obor Marketingové komunikace na VŠFS Kladno. Text se věnuje st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

56x

Novinářské žánry

Jedná se o praktickou ukázku různých novinářských žánrů, jedná se o tyto typy: zpráva, rozšířená zpráva, zpravodajský článek, rozhovor, reportáž, glos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Žurnalistika a mediální vědy

50x

Tiskový mluvčí a jeho činnost

Text informuje o práci tiskového mluvčího. Odpovídá na otázku, proč je pro organizace vhodné mít vlastního tiskového mluvčího. Seznamuje s jeho činnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Žurnalistika a mediální vědy


42x

Programová skladba rádia Regina

Cílem této práce je seznámit s rádiem Regina Praha a popsat jeho programovou skladbu, která se k 1. 6. 2009 změnila. Text informuje nejen o historii r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

36x

MF Dnes - analýza obsahu deníku

Práce se věnuje zevrubné analýze obsahu celostátního deníku MF Dnes. Stručně pojednává o deníku. Popisuje cílové skupiny jeho čtenářů, i formát a příl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

33x

Média a právo

Tato práce se zabývá problematikou médií a práva. Pojednává o svobodě slova a svobodě projevu kontra právu na informace. Věnuje se mediálnímu násilí a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Žurnalistika a mediální vědy


27x

Semiotická analýza reklamy - slovensky

Práce analyzuje dvě nápadité reklamy na energetický nápoj Cult a vodu Mountain Dew. Obě reklamy byly vysílány pouze v angloamerickém prostředí, proto ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy, Ekonomické cizojazyčné práce, Humanitní cizojazyčné práce

25x

Host do domu

První část práce se zabývá vývojem literárního časopisu Host do domu od počátků v roce 1953 až po jeho zastavení v roce 1970. Vývoj je pojat chronolog... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

24x

Brněnský deník Rovnost - analýza média

Tato práce se věnuje analýze brněnského deníku Rovnost. Shromažďuje a uvádí všechny dostupné základní informace o deníku. Zabývá se jeho historií, slo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Žurnalistika a mediální vědy

24x
«  1  2  3  4  5  »