Nauky o anglickém jazyce (7) Nauky o francouzském jazyce (1) Nauky o německém jazyce (2) Nauky o ostatních jazycích (1) Nauky o ruském jazyce (13)
Název Goodness Staženo

Odborný jazyk - přednášky německy

Práce formou výpisků v německém jazyce popisuje typy a fungování odborných textů. Uvádí definice odborného jazyka a věnuje se lexikální, gramatické, s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

7x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 3/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

6x

Vzdělávací systém v Ruské federaci - rusky

Práce charakterizuje vzdělávací systém Ruské federace v porovnání s českým systémem. Obsahuje charakteristiku jednotlivých stupňů vzdělávání i obecné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 1/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 2/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruské a české užité umění - rusky

Práce představuje vybrané druhy ruského a českého užitého umění. Charakterizuje jejich vznik, způsob vyroby i použití. Vše je doplněno ilustrativními ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

3x

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souřadné souvětí - rusky

Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souřadného souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

2x

Britská identita a kultura - anglicky

Zápisky z přednášek se soustředí na problematiku britské identity a kultury. Úvodní přednáška vymezuje relevantní pojmy a zajímá se také o předmět kul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Etnologie, Historie, Sociologie

2x

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souvětí - rusky

Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdříve definuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

1x

Geografie Ruské federace - rusky

Práce seznamuje s geografií Ruské federace, postihuje její vodstvo, povrch, klima, státní hranice, ostrovy, poloostrovy nebo přírodní bohatství. Poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Geografie

0x
«  1  2  3  »