Název Goodness Staženo

Platón: o díle Gorgias a Platonově životě

Práce nejdříve velice detailně seznamuje s životem a dílem Platóna. Následně autor seminární práce uvádí své osobní důvody, které jej vedly k výběru d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

309x

Aristotelés: Poetika

Jedná se o rozbor Aristotelovy Poetiky, kdy se autor formou referát zaměřuje na hlavní témata této knihy, tedy na básnictví, tragédii a komedii. V prá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

291x

Eugen Fink - Oáza štěstí

Filosofická kniha snadná na čtení i pochopení. Vhodná pro "nefilosofy" a začátečníky. Kniha "Oáza štěstí" má dvě části - Oáza štěstí, Zahrada Epikurov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

266x

Thomas More: Utopie

Tato práce se věnuje obsahu díla Utopie. Popisuje smyšlenou zemi, i ostrov, kde žije národ podle pravidel rovnosti. Popisuje jejich společenské vztahy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

253x

Teorie hodnoty (axologie) - výtahy ze zajímavých článků slovensky

Tato práce shrnuje nejdůležitější informace (informační hodnotu) z pěti článků, pěti různých autorů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

251x

Catherine Chalierová – Židovská jedinečnost a filosofie

Práce stručně recenzuje knihu Catherine Chalierové o myšlenkovém světě Emmanuela Lévinase. Nejprve je uvedeno několik základních informací o francouzs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

247x

O původu idejí Davida Huma

Práce je interpretací části knihy: Zkoumání o lidském rozumu. Kdo je vlastně David Hume? Jeho krátký životopis, který vystihuje proč se tomuto tématu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

237x

Aristoteles: Etika Nikomachova - výtah z knihy

Jedná se o komplexní výpisky z celé knihy Etika Nikomachova.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

233x

Etika Nikomachova - VIII.kniha - Přátelství - obsah knihy slovensky

V této práci je rozebrána osmá kniha Etiky Nikomachovy zaměřená na otázku přátelství a jeho druhů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

226x

Platón – dialog Gorgias

Seminární práce je zaměřena na Platónovy dialogy. Vedle pojmu dialog je zde uvedeno, jak být úspěšný ve vedení dialogu. Kromě dělení Platónových dialo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

225x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]