Název Goodness Staženo

Eco, Umberto: O zrcadlech - výtah z knihy

Práce je stručným výtahem sbírky esejů O zrcadlech italského spisovatele Umberta Eca. Rozebírá jednotlivé kapitoly, ve kterých se zabývá nazíráním na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Nauky o českém jazyce

29x

Počátky řeckého myšlení

Práce rozebírá obsah knihy Jeana Pierra Vernanta: Počátky řeckého myšlení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Historie

28x

Nerovnost ve vzniku a vývoji společnosti a princip odcizení v díle Jeana-Jacquesa Rousseaua

Práce rozebírá dílo Jeana-Jacquesa Rousseaua, ve kterém hledá původ a kořeny nerovnosti ve vzniku a vývoji společnosti a princip odcizení. Opírá se př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

26x

Etika Nikomachova - II.kniha - obsah knihy slovensky

Jedná se o vypracovaní obsahu Aristotelova filozofického díla Etika Nikomachova, konkrétně druhé knihy, jejíž podnázev je Původ mravní ctnosti. Vysvět... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

24x

Erazim Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky; kolektiv autorů: Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí

Práce podrobným způsobem rekapituluje myšlenky a tvrzení obsažené v knize Erazima Koháka Zelená svatozář. Seznamuje se strukturou knihy a po jednotliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

23x

Rotterdamský, Erasmus: Chvála bláznovství

Práce se zabývá výtahem satiry Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství (1509). Uvádí biografické údaje tohoto holandského filosofa a filologa. Věnuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

22x

Erasmus Rotterdamský - Důvěrné hovory

Rozbor knihy Erasma Rotterdamského Důvěrné hovory (překlad Dvořáček, 1999).
V úvodu této práce se autorka věnuje životu holandského filologa a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura


21x

Luhman, Niklas: Právo a morálka - obsah knihy

Jedná se o podrobně zpracovaný výtah z knihy Niklase Luhmana Právo a morálka, kde autor definuje některé pojmy jako kontingence, evoluce v poměru k čl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Sociologie

20x

Niccolo Machiavelli - formulované poznatky

Práce zabývající se Machiavelliho filozofií. Nejdříve uvádí stručné výpisky z díla Úvahy o vládnutí a o vojenství, poté povrchně seznamuje s Machiavel... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

20x

Platón: sedmá kniha Ústavy

Seminární práce přibližuje obsah sedmé knihy Platónovy Ústavy, jímž je podobenství o jeskyni a úvahy o vládě filosofů v ideální obci. Krátce nejprve Ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

20x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [13]