Seminarky.cz > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ulice: nám. T. G. Masaryka 5555

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Návrh školního projektu historie měst

Práce je návrhem školního projektu, který je určen pro žáky druhého stupně základní školy. Je koncipován pro hodiny informatiky, dějepisu, občanské vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

60x

Schopnost komunikovat a kooperovat

Cílem této seminární práce je stručně charakterizovat schopnost komunikovat a kooperovat, uvést jejich zásady, prostředky, formy a pravidla. Zvláštní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace

58x

Výroba CRT obrazovek

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Elektrotechnika

47x

Tomáš Baťa - systém řízení

Seminární práce se zaměřuje na srovnání systému Tomáše Bati a dnešní doby. Zda by jeho systém dnes fungoval a srovnání s prací dnešní doby. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekonomické - ostatní

47x

Klimatické změny. Ekologická opatření

Práce obsahuje podrobněji zpracované téma ekologie a ekologická opatření pro řešení klimatických změn, které lze použít jako přípravu k maturitní otáz... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie


47x

Lineární programování - vypracované příklady

Práce obsahuje dva příklady lineárního programování. První vypočítává minimální přepravní náklady fiktivní společnosti. Znázorňuje matematický model, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

46x

Bluetooth

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informatika

45x

Ekonomická geografie

Práce se zaměřuje na detailní popis ekonomické geografie. Obsahuje 25 vypracovaných otázek na toto téma. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Kategorie: Evropská unie

45x

Adaptace a abaptace

Práce se zabývá tématem adaptace a abaptace. Kapitola adaptace vysvětluje tento pojem, dále podává výčet různých druhů adaptace a její konkrétní způso... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie


38x

Telemobil - strategie konkurenčního boje

Práce se zabývá strategií konkurenčního boje firmy Telemobil. Představuje tuto společnost, věnuje se optimálnímu soustředění sil, momentu překvapení z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strategický management

37x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]