Seminarky.cz > Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ulice: nám. T. G. Masaryka 5555

Město: Zlín

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Arsen - seminární práce

Práce dopodrobna popisuje výskyt, účinky a vlastnosti arsenu. Věnuje se míře jeho toxicity pro člověka i životní prostředí. Práce je doplněna o obrázk... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Chemie

60x

Schopnost komunikovat a kooperovat

Cílem této seminární práce je stručně charakterizovat schopnost komunikovat a kooperovat, uvést jejich zásady, prostředky, formy a pravidla. Zvláštní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Komunikace

58x

Tomáš Baťa - systém řízení

Seminární práce se zaměřuje na srovnání systému Tomáše Bati a dnešní doby. Zda by jeho systém dnes fungoval a srovnání s prací dnešní doby. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekonomické - ostatní

50x

Klimatické změny. Ekologická opatření

Práce obsahuje podrobněji zpracované téma ekologie a ekologická opatření pro řešení klimatických změn, které lze použít jako přípravu k maturitní otáz... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie


48x

Výroba CRT obrazovek

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Elektrotechnika

47x

Bluetooth

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Informatika

46x

Lineární programování - vypracované příklady

Práce obsahuje dva příklady lineárního programování. První vypočítává minimální přepravní náklady fiktivní společnosti. Znázorňuje matematický model, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

46x

Ekonomická geografie

Práce se zaměřuje na detailní popis ekonomické geografie. Obsahuje 25 vypracovaných otázek na toto téma. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Kategorie: Evropská unie

46x

Adaptace a abaptace

Práce se zabývá tématem adaptace a abaptace. Kapitola adaptace vysvětluje tento pojem, dále podává výčet různých druhů adaptace a její konkrétní způso... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Ekologie


38x

Telemobil - strategie konkurenčního boje

Práce se zabývá strategií konkurenčního boje firmy Telemobil. Představuje tuto společnost, věnuje se optimálnímu soustředění sil, momentu překvapení z... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strategický management

37x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]