Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Umělecké - ostatní

Referáty umělecké - ostatní

Název Goodness Staženo

Analýza namáhání šicí nitě pomocí vysokorychlostní kamery

Práce si klade za cíl zjistit namáhání šicí nitě bez zásahu do šicího procesu. V první části je provedena rešerše odborných článků souvisejících z dan... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Skauting, gender, vizualita: interpretace ilustrací skautských příruček

Práce se pokouší o genderovou interpretaci ilustrací ve vybraných skautských příručkách, ovlivňujících českou mládež v období první republiky. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Umělecké kritiky

Práce obsahuje 5 kritik na různá díla. Jako první se věnuje kritice záznamu baletu Romeo a Julie od choreografa Rudolfa Nurejeva. Dalším objektem krit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

0x

Památky města Litomyšle a České Třebové

Práce se zaměřuje na památky města Litomyšle a České Třebové, neboť autorka nechce aby tyto památky upadly v zapomnění, protože jsou součástí naší his... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Historie, Religionistika/Náboženství, Umělecké - ostatní, Dějepis

0x

Nejstarší česká epika

Práce popisu nejstarší českou epiku. Rozebírá typické prvky literatury i autory. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

0x

Příčná flétna

Seminární práce zabývající se vznikem, konstrukcí a použitím příčné flétny. Dále se dozvíte o využití nástroje, kolik je příčných fléten, jakou mají f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní, Umění/hudba

0x

Vztah vizuální a výtvarné kultury

Práce vysvětluje pojmy výtvarná kultura a vizuální kultura a zaměřuje se na vztah mezi nimi. Úvodní oddíly se zabývají výtvarnou a vizuální kulturou o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

1x

Stavební dějiny dómu sv. Václava v Olomouci (od začátku 17. Století)

Práce zachycuje stavební dějiny chrámu sv. Václava v Olomouci od počátku 17. století až po konec minulého století.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Dějiny umění, Umělecké - ostatní

1x

Velkomoravský šperk: náušnice

Práce se zaměřuje na náušnice z období Velkomoravské říše, tedy podunajského a byzantsko-orientálního okruhu. Dále popisuje techniky výroby a jednotli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní

3x

Postmoderna

Seminární práce se věnuje tématu postmoderny. Byla zde použita metoda výzkumu na základě přečtených knih. Kapitoly se věnují konkrétním knihám. Práce ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

3x
1  2  3  »