Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory > Umělecké - ostatní

Referáty umělecké - ostatní

Název Goodness Staženo

Imaginace

Práce nejprve vymezuje termín imaginace (definice z Masarykova slovníku naučného a Diderotu) a upozorňuje, že v češtině pro něj nenalezneme vhodný dom... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Umělecké - ostatní

31x

Společenské tance

Práce popisuje vývoj tance a poté se věnuje charakteristice nejznámějších společenských a latinských tanců, včetně nastínění jejich historie, původu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

31x

Analýza namáhání šicí nitě pomocí vysokorychlostní kamery

Práce si klade za cíl zjistit namáhání šicí nitě bez zásahu do šicího procesu. V první části je provedena rešerše odborných článků souvisejících z dan... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Skauting, gender, vizualita: interpretace ilustrací skautských příruček

Práce se pokouší o genderovou interpretaci ilustrací ve vybraných skautských příručkách, ovlivňujících českou mládež v období první republiky. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

0x

Faustovská tématika v masové popkultuře

Práce v podobě malé sondy do faustovské tématiky přibližuje na základě příkladů zpracování Faustova příběhu v masové kultuře.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

118x

Památky města Litomyšle a České Třebové

Práce se zaměřuje na památky města Litomyšle a České Třebové, neboť autorka nechce aby tyto památky upadly v zapomnění, protože jsou součástí naší his... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Historie, Religionistika/Náboženství, Umělecké - ostatní, Dějepis

0x

Historie komixu

Práce se zabývá historií kreslených seriálů čili komixů jak v Čechách tak v zahraničí. Jsou zde popsány prvopočátky kreslených příběhů vznikající v Am... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Umělecké - ostatní

49x

Kýč - úvaha

Práce se zamýšlí nad problematikou kýče. Uvádí citáty známých osobností (Milana Kundery, Rogera Scrutona, Václava Bělohradského, Leona Batisty Alberti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

87x

Ochrana památek ČR

Tato práce se zabývá ochranou památek v České republice. Řeší ji z právního hlediska. Charakterizuje organizaci UNESCO, jmenuje památky pod její ochra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Umělecké - ostatní

13x

Od Milongy k tangu - hudba Latinské Ameriky

Tato práce nahlíží na Latinskou Ameriku z pohledu hudby, která zde vznikala. Porovnává fakta a vývoj hudby zejména na základě eseje J. L. Borgese Ději... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

4x
1  2  3  »