Název Goodness Staženo

Karl Jaspers - Otázka viny

Filosofické dílo Od Karla Jasperse, ve kterém řeší otázku německé viny ve vztahu k válce a otázku viny obecně. Podrobné výpisky, zachyceny všechny myš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Erich Auerbach: Mimesis (první dvě kapitoly)

Práce seznamuje s obsahem prvních dvou kapitol knihy Mimesis Ericha Auerbacha, v nichž jsou porovnávána díla řecké a římské antiky s texty křesťanské ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura

1x

Poznámky k Humově teorii kauzality

Práce objasňuje a interpretuje základní prvky chápání kauzality Davida Huma a rozvíjí jejich souvislosti z pohledu novodobé psychologie. Po uvedení Hu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1x

Hovory Konfuciovy

Práce obsahuje anotaci na knihu Hovory Konfuciovy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1x

Edward J. Larson: Evoluce - výpisky z knihy

Práce je souborem výpisků z knihy Edwarda J. Larsona Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Výpisky autor doplňuje dalšími údaji z jiných k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Biologie

2x

Význam díla Bernarda Bolzana v dějinách estetiky

Studie soustředící se na vliv Bernarda Bolzana v dějinách estetiky si klade trojí cíl. Chce upozornit na význam, který současná estetika Bolzanovu díl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

2x

Romano Guardini: Dobro, svědomí a soustřeďování

Práce představuje hlavní myšlenky z knihy Romana Guardiniho Dobro, svědomí a soustřeďování včetně vlastního názoru na knihu. Guardini v této knize pře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2x

Problém těla a mysli a svobodné vůle

Seminární práce představuje výklad základních myšlenek předložených v knize Johna Searla Mysl, mozek a věda. Nejprve postihuje podstatu dvou stěžejníc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

3x

Albert Camus - Mýtus o Sisyfovi

Kniha o absurdnu, smyslu lidské existence a údělu na zemi. Albert Camus zde podrobně rozebírá smysl sebevraždy. Kniha je těžší na čtení a správné poch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

3x

Platón: Filébos

Seminární práce z předmětu KFI/UDF zachycuje úvahy a myšlenkové kroky v Platónově dialogu Filébos tak, jak po sobě v díle následují. Od základní otázk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

4x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]