Název Goodness Staženo

Migrace, migranti, azylanti - Evropská migrační krize 2015

Práce zachycuje historii migrace a převážně se zabývá současnou evropskou migrační krizí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Demografie, Geografie, Globalizace, Sociálně-právní škola

16x

Úmrtnost v severomoravském regionu

Tato studie nabízí přehledně zpracované tabulky i grafy úmrtnosti obyvatel z měst Ostrava, ostravské oblasti, Jeseníku, Olomouce, olomoucké oblasti, P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

14x

Současná demografická situace v ČR - slovensky

Text stručně informuje o demografické situaci v ČR do roku 2007. Sleduje vývoj počtu obyvatel v letech 1993 až 2007. Za stejné období se věnuje přírůs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Humanitní cizojazyčné práce

13x

Vývoj úmrtnosti muži v Československu - slovensky

Jedná se o zpracování krátké demografické studie, která byla vytvořena pro potřeby semináře z historické statistiky a je zaměřena na vývoj v míře úmrt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie, Humanitní cizojazyčné práce

11x

Sňatky a rozvody v Jihomoravském kraji a v ČR

Práce na základě průzkumu hodnotí stav sňatečnosti a rozvodovosti v Jihomoravském kraji a v ČR. Velmi okrajově se snaží podchytit jednotlivé trendy a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

11x

Demografický vývoj ČR 1918–2010

Práce postihuje základní trendy demografického vývoje na území České republiky v letech 1918−2010 za pomoci řady tabulek a grafů. První část sle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

11x

Mikrodemografie a makrodemografie

Práce se zabývá definicí mikro a makrodemografie, a jejím historickým vznikem i vývojem. Uvádí nejen problematikou skupin, vliv životního prostředí n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

7x

Sčítání lidu města Havířov

Práce se skládá z části praktické a teoretické. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky sčítání lidu. Charakterizuje zákon o sčítání lidu, domů ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie


6x

Ekonomická, demografická, politická a kulturní situace v ČR se zaměřením na Ostravu

Referát poskytuje informace o stavu surovin, demografickém, ekonomickém, politicko-právním a sociálně-kulturním prostředí v České republice. Podrobněj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Statistika, Demografie

6x

Demografické ukazatele obcí okresu Český Krumlov 1869 - 1970

Práce se snaží s pomocí Lorenzovy křivky zhodnotit vývoj koncentrace obyvatelstva v okrese Český Krumlov v období let 1869-1970. Zjištěné jevy se snaž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

5x
«  1  2  3  4  5  »