Název Goodness Staženo

Podnikatelský záměr a inovace - obecná charakteristika slovensky

Tato práce se velmi podrobně zabývá podnikáním jako celkem. Uvádí základní typy podnikání, i jeho formy. Zdůrazňuje význam firemního plánování. Popisu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Inovační management, Management, Podnikatelský záměr, Ekonomické cizojazyčné práce

7x

Rozpočtový deficit, fiskální federalismus a teorie veřejné volby

Práce se zaměřuje na tři ekonomická témata: rozpočtový deficit a veřejný dluh, fiskální federalismus a teorii veřejné volby. Jednotlivé tematické část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

7x

Prodej výkonů podniku - odbyt

Práce se zabývá prodejem výkonů podniku. Nejdříve seznamuje s odbytovou činností podniku, včetně organizační struktury a nákladů na prodej. Poté se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

5x

Otázky na malé a střední podnikání

Práce je přepisem testových otázek a odpovědí na téma malé a střední podnikání. Otázky se týkají nejrůznějších teorií, regionální hospodářské politiky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

5x

Funky Business - slovensky

Práce se zabývá funky businessem a firmami. První část se snaží definovat hlavní znaky dnešní doby. Zachycuje proměny role lidské mysli, technologie, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

4x

Příjmový a substituční efekt a změny cen - slovensky

Práce rozebírá příjmový a substituční efekt a změny cen. Věnuje se jak efektu změny ceny, tak cenové spotřební křivce, v rámci níž předkládá příjmovou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

4x

Mezinárodní ekonomie - otázky a pojmy

Práce se zabývá mezinárodní ekonomií. Obsahuje množství otázek a krátkých odpovědí a definuje související pojmy. Informace se týkají například mezinár... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

4x

Teorie nabídky, poptávky a mezního užitku

Práce poskytuje nekonvenční pohled na základy mikroekonomické teorie, konkrétně na teorii nabídky, poptávky a mezního užitku. Autor upozorňuje na nelo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

4x

Vlastnosti poptávky a konkrétní případ jejího určování

Práce z oboru mikroekonomie v první části prezentuje základní poznatky o zákonitostech poptávky a v druhé části aplikuje předložené znalosti a postupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Marketingový výzkum

4x

Monetární politika

Tato práce se věnuje problematice monetární politiky. Uvádí známé teorie, popisuje nástroje Centrální banky. Definuje diskontní, lombardní, i repo saz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


3x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [10]