Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Nauky o českém jazyce
Název Goodness Staženo

Základy fonetiky a artikulační cvičení

Tato práce se zabývá problematikou fonetiky. Zmiňuje rozdělení fonetiky. Věnuje se komunikačnímu modelu jazyka. Stručně popisuje její historii, i prec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

18x

Jan Gebauer - život a dílo

Jedná se o práci, která poměrně podrobně představuje profesiolnální dílo českého jazykovědce Jana Gebauera. Mimo základních informací o jeho životě je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

12x

Inzerát - stylistický rozbor

Práce obsahuje stylistický rozbor inzerátu na výuku španělštiny. Analyzována je grafická stránka inzerátu a jeho vizuální podoba. Rovněž jsou obsaženy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Žurnalistika a mediální vědy

12x

Logika a přísloví

Práce se zabývá okolnostmi vzniku lidových přísloví v historickém kontextu, nahlíží na společenské a přírodní podmínky, které měly určující vliv na vz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Nauky o českém jazyce

8x

O pojmenováni barev a jejich využití v současné češtině

Práce popisuje, jakými způsoby lze z hlediska lingvistiky pojmenovávat barvy. Částečně se opírá o článek Josefa Štěpána, který vysvětluje, jak lingvis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

7x

Porucha plynulosti řeči

Práce pojednávající o jedné z poruch plynulosti řeči, koktavosti, popisuje nejdříve mluvní orgány a poté vymezuje obecný termín koktavost. Autor hledá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Nauky o českém jazyce

7x

Gramatické modely

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

5x

Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Následující studijní text si klade za cíl seznámit čtenáře s počátečními, především ranými vývojovými etapami řečového vývoje. Vybrané teoretické př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie, Nauky o českém jazyce

5x

Stylistika: Rozbor publicistického textu

Práce se zabývá analýzou a rozborem textu, který pochází z webu idnes.cz. Jedná se o článek vydaný již v roce 2011, ale je zajímavý především použitím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

4x

Grafologie, psychologie psaní - německy

Práce zabývající se otázkou, co to je grafologie? Práce se také věnuje jak je grafologie členěna, jak je posuzována a rozebírána, a na závěr práce je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Humanitní cizojazyčné práce

3x
«  1  2  3  4  »