Název Goodness Staženo

Akreditace a školení v oblasti personalistiky na pozadí předmětu marketing služeb

Práce do předmětu Marketing služeb podrobně popisuje systém akreditace, jeho smysl a průběh akreditačních služeb. Na celý tento proces se dívá skrze z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Řízení lidských zdrojů, Služby

10x

Současné účesy a konečná úprava

Text popisuje postup tvorby vybraných současných účesů. Informuje o kolekci účesů Alter street Studia Subrina. Věnuje se ofinám a zmiňuje barvu, střih... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

10x

Uplatnění marketingu ve službách - slovensky

Práce se zabývá uplatněním marketingu ve službách. Jedná se spíše o výkladový text pro samostudium. V úvodu je shrnuto, co obsahují jednotlivé části p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Služby, Ekonomické cizojazyčné práce

9x

Čipování psů, evidence nalezených zvířat ve Varnsdorfu za období 2008–2012 a místní poplatky ze psů ve městě Varnsdorf

Seminární práce je založena na poznatcích z půlroční praxe na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí. Zaměřuje se na tamní čipování psů, evidenci na... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Služby

7x

Siemens - charakteristika firmy německy

Práce seznamuje s historií firmy Siemens. Popisuje její organizační strukturu a postavení na českém trhu. Představuje některé známé a zajímavé produkt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Služby, Výrobek, Ekonomické cizojazyčné práce


5x

Informační potřeba člověka

Práce se zaměřuje na téma informačních potřeb člověka. Uvádí a definuje související pojmy, stručně charakterizuje vývoj informačních potřeb jedince od... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Psychologie

4x

Elektronický obchod – návod k nákupu na internetu

Tato práce nejprve definuje co je to elektronický obchod a jací jsou jeho zákazníci. Poté popisuje obecný průběh nákupu na internetu, a pozastavuje se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Internet

3x

Manažerské rozhodování ve službách

Zápočtová práce z manažerského rozhodování provádí studii zavádění zákaznické linky v prostředí mezinárodního bankovního ústavu. Nejprve je provedena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Služby

1x

Poradna pro integraci - slovensky

Tato práce představuje neziskovou organizaci Poradna pro integraci (PPI). Seznamuje s jejím vznikem, činností a financováním. Zmiňuje její projekty a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Volný pohyb služeb v Evropské unii - slovensky

Slovensky psaná seminární práce se v souvislosti se vstupem Slovenské republiky do Evropské unie věnuje problematice volného pohybu služeb. Nejprve kr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Služby, Ekonomické cizojazyčné práce

1x
«  1  2  3  4  »