Název Goodness Staženo

Kvalita života seniorů - slovensky

Jedná se o práci, která se z pohledu andragogiky věnuje otázce, jaké jsou kvality života seniorů ve volném času. Druhá část práce se zaměřuje na konkr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Sociologie, Sociální práce, Humanitní cizojazyčné práce

123x

Osobnost Roma

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

122x

Dětská prostituce

Komerční sexuální zneužívání dětí - co to je. Situace ve světě - studie Dětského fondu OSN, limity minimálního věku, dětská prostituce v rozvojových z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

121x

Rizika poškození zdraví u dětí při zvláštní situaci v rodině

Krátká práce se věnuje rizikům poškození zdraví u dětí při zvláštní situaci v rodině. Vybrané rizikové případy blíže charakterizuje a upozorňuje na mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

118x

Dětská prostituce a pornografie - komerční sexuální zneužívání dětí

Na začátku práce jsou hlavní pojmy, a celá práce je stručný výtažek z uvedené literatury. Jsou zde popsány příčiny, důsledky, formy, a hlavně charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

112x

Předlékařská první pomoc při intoxikaci alkoholem

Práce se zabývá předlékařskou první pomocí při intoxikaci alkoholem. Jedná se o akutní první pomoc, kterou poskytují většinou nezdravotníci a která se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Medicína

109x

Sociální politika v oblasti drogové problematiky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

107x

Program zacházení s vězněm a jeho pedagogické posouzení

Práce předkládá kazuistiku a návrh na program zacházení s vězněm ke smyšlenému trestnému činu. Po uvedení základních údajů o fiktivní odsouzené charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociální práce

106x

Bezdomovci

Práce se věnuje problematice bezdomovců. Autorka se zamýšlí nad úlohou rodiny při vytváření předpokladů pro budoucí bezdomovectví. Pojednává o šesti h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

104x

Tradiční sociální struktura menšinové romské populace

Jedná se o práci, která se věnuje popisu struktury romské rodiny a populace celkově. Jsou vymezeny základní pojmy, postavení romské menšiny ve společn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

104x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [21]