Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Umělecké obory
Dějiny umění (31) Design (4) Divadlo (11) Film - filmová teorie, dějiny filmu (9) Film - rozbory a obsahy (15) Fotografie (5) Hudba moderní (9) Hudba vážná (17) Malířství (10) Sochařství (4) Umělecké - ostatní (24) Umělecké obory - cizojazyčné práce (13)
Název Goodness Staženo

Barbizonská škola a impresionismus

Jedná se o seminární práci v oblasti dějin výtvarného umění, zabývající se barbizonskou školou a impresionismem. Text představuje nejen tyto dva směry... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Malířství

29x

Alfred Hitchcock a hororová tvorba - slovensky

Tato práce se věnuje Alfredu Hitchcockovi a hororové tvorbě. Vymezuje její definici. Popisuje, jaká je její podstata. Jmenuje průkopníky hororu ve svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu, Umělecké obory - cizojazyčné práce

26x

Výtvarná skupina OSMA 1907-1908

Jedná se o zpracovaný referát na téma výtvarné skupiny. Představeny jsou hlavně výstavy, ale také jednotliví umělci.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

24x

Jindřich Štreit

Seminární práce má za cíl představit fotografa Jindřicha Štreita. V úvodní části je stručný životopis, po kterém následuje zhodnocení Štreita jako dok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fotografie

23x

Divadlo Semafor

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

20x

Tom Tykwer - Parfém: Příběh vraha

Práce představuje recenzi filmu Toma Tykwera Parfém: Příběh vraha. Film je podán z psychologické a psychoanalytické pozice objektivních vztahů jako me... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Film - rozbory a obsahy

18x

Stavby antického Říma

Práce pojednává o stavbách z dob antického Říma. Nejdříve uvádí historické souvislosti, poté popisuje jednotlivé architektonické památky: legendární ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Dějiny umění

17x

Afrika - hudební nástroje a tanec - slovensky

Jedná se o práci, která představuje tradiční hudební nástroje Afriky z pohledu jejich dělení na strunové nástroje, píšťaly a další. Zmíněn je rituální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Hudba vážná, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Vzkříšení Lazara

Práce nejprve stručně seznamuje s Lazarovým příběhem. Poté se zabývá vžitými pravidly pro zobrazování tohoto výjevu a jejich vývojem. V závěru vyjmeno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Dějiny umění

16x

Hudební barok v českých zemích

Tato seminární práce popisuje jak v Českých zemích vznikal barok a jak se rozvíjel. Autorka zde uvadí také nejvýznamnější představitele tohoto období ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [14]