Andragogika (3) Antropologie (1) Demografie (2) Etnologie (2) Filozofie (4) Gastronomie (2) Historie (8) Humanitní - ostatní (6) Humanitní cizojazyčné práce (4) Komunikace (2) Literatura (3) Pedagogika (15) Pedagogika - speciální (10) Politologie (21) Právo (19) Psychologie (16) Religionistika/Náboženství (3) Sociální práce (16) Sociologie (19) Tělesná výchova - sportovní činnosti (1) Tělesná výchova - teorie (1) Žurnalistika a mediální vědy (1)
Název Goodness Staženo

Analýza firmy Zatiší Catering - bakalářská práce

Cílem práce je analyzovat firmu Zatiší Catering group poskytující cateringové služby v České republice. Práce se zaměřuje na možnosti společného stra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie

62x

Využití informačních technologií a e-learningu ve vzdělávání dětí na 1.stupni základních škol - bakalářská práce

Cílem této práce je zjistit, zda lze používat na 1. stupni základních škol informační technologie, především internet, a zda je možné využít i jiné mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Pedagogika

61x

Aspekty drogové závislosti z psychologického hlediska - bakalářská práce

Bakalářská práce pojednává v teoretické rovině o již publikovaných poznatcích ohledně drogové problematiky ze všeobecného pohledu. Detailněji rozebí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

61x

Emocionální inteligence - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá tématem emocionální inteligence v současném životě člověka a společnosti. V úvodu autorka zdůvodňuje výběr tématu. Prv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

59x

Problematika udržitelnosti důchodového systému v ČR ve světle probíhajících demografických změn a jeho možná poreformní podoba - bakalářská práce

Práce se zabývá zkoumáním udržitelnosti důchodového systému v ČR v závislosti na demografickém vývoji. První kapitola podává historický přehled důchod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

58x

Vztah a role komor Parlamentu ČR - bakalářská práce

Cílem práce je popsat činnost obou komor Parlamentu ČR, jejich vzájemný vztah, jakož i jejich vztah vůči ostatním ústavním orgánům. První část práce s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

51x

Politika zaměstnanosti ve Švédsku - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

50x

Bolívie a Venezuela, jedna nebo dvě cesty k socialismu v Latinské Americe? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá rostoucím počtem levicových vlád v Latinské Americe. Konkrétně byly vybrány dvě země, o kterých se v současnosti hovoří nej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

49x

Rodina a její vliv na delikvenci dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji - bakalářská práce

Cílem práce je zjistit, jak moc dnešní mládež ohrožuje vznik delikvence a jak ji v tomto směru může ovlivnit rodina. Teoretická část definuje pojem ml... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

45x

Muzea a galerie: granty, dotace, výzkumy a možnosti, jak je využít - bakalářská práce

Práce se zabývá využitím grantů jako dalšího zdroje financování muzeí a galerií. V kapitolách jsou popsány možnosti, které muzea a galerie mají, když ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

44x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]